Klimakafé om klimaarbeid i Telemark

  • DATO: 
    09/02/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 20:00
  • STED: 
    Skien bibliotek, Skistredet 12

Ådne Naper, leder av Vestfold og Telemark hovedutvalg for klima, areal og plan, vil orientere om de store utslippene av  klimagasser i fylket, – og hvordan det jobbes med å kutte disse.

Se også Facebook

Arr: besteforeldrenes klimaaksjon i Grenland.

Spre klimavett,
del denne saken!