Klimafrokost om mat og klima

  • DATO: 
    22/11/2018
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Grand Hotell

Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser?

Kjøttforbruket må ned om klimamålene skal nåes. Hva kan politikken og næringslivet gjøre for å fremme en slik omstilling? Hva vil endring i kostholdet bety for landbruksnæringen og matindustrien? Hvilke helsegevinster kan oppnås? Og hvordan vil klimaendringene påvirke vår og verdens mulighet til å produsere nok og riktig mat?

Frokost serveres fra kl 07.30. Påmelding:
https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-hvordan-kan-vi-kutte-klimagassutslippene-forbundet-med-maten-vi-spiser/ 

Spre klimavett,
del denne saken!