Kan SPU bli en medhjelper i det grønne skiftet?

  • DATO: 
    12/01/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Grand hotell, konferanseavd. 7. etg, lokalet "Gerhardsen"

Kan Statens pensjonsfond utland – Oljefondet – bidra internasjonalt til å forsere overgangen til lavutslippssamfunnet? Hvilke type prosjekter og utbygginger kan fondet bidra til å realisere?

Norsk Klimastiftelse inviterer til klimafrokost i Oslo. Du finner mer detaljer og påmeldingsinfo her:
http://us9.campaign-archive1.com/?u=6ea68a368c4f3c6d59dcdb5b8&id=9edbe4ba85&e=e0bf5b255b 

klimastiftelsen

Spre klimavett,
del denne saken!