Investeringene i tjæresand ulovlige?

  • DATO: 
    30/10/2013
  • Klokkeslett: 
    kl 11:00 til kl 13:00

Oljefondets investeringer i selskaper som utvinner olje fra tjæresand i Canada kan være ulovlige. Årsaken er at Finansdepartementet ikke har vurdert miljøforhold knyttet til fondets investeringer i disse selskapene. Dette er konklusjonen i en juridisk utredning advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma har gjort på oppdrag fra Norsk Klimastiftelse.

Les utredningen: En juridisk utredning om oljefondets investeringer i selskaper som utvinner olje fra kanadisk tjæresand.    

PROGRAM   Presentasjon av funn i rapporten: Cathrine Hambro, rapportens forfatter og advokat i Wahl-Larsen Advokatfirma.

Kommentarer fra:
Christine Meisingset, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand
Sveinung Rotevatn, Stortingsrepresentant for Venstre
Arild Hermstad, Fremtiden i Våre Hender  

Påmelding til forumfor@forumfor.no innen 28. oktober.

Spre klimavett,
del denne saken!