Frokostseminar om gods på jernbane

  • DATO: 
    06/01/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 08:15 til kl 09:45
  • STED: 
    Næringslivets Hus (NHO)

Gods på bane – satsing eller forvitring?
I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Jernbanealliansen inviterer til frokostseminar om dette temaet og utfordrer politisk ledelse og stortingspolitikere (frokost serveres fra kl. 07.45).

Program
08.15–08.25  Jernbanealliansen ønsker velkommen. Hvorfor er gods på bane viktig?
Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen
08.25–08.35:  Hva skal til for at næringslivet velger tog? Karoline Bjørklund, fagsjef i NHO Logistikk og Transport
08.35–08.50:  Ny godsstrategi – hva skjer? Anita Skauge, strategidirektør i Jernbanedirektoratet
08.50–09.05:   Hva vil departementet gjøre? Tom-Christer Nilsen (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet
09.05–09.40:    Politikerdebatt: Stortingsrepresentantene Nils Aage Jegstad (H), Sverre Myrli (Ap) og Ketil Kjenseth (V) samt statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) debatterer
Ordstyrer: Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund
09.40–09.45:   Avrunding/oppsummering

Påmelding
Av hensyn til servering ber arrangørene om påmelding innen torsdag 2. februar kl. 13.00 via:
https://event.nho.no/skjema/?event=7688

 

Spre klimavett,
del denne saken!