Frokostmøte om grønn industriutvikling

  • DATO: 
    03/12/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Arrangør: Tankesmia Manifest

Norge er på etterskudd for å nå sine klimaforpliktelser innen 2030 og 2050. For å klare den grønne omstillingen trenger vi en nasjonal koordinering av klimapolitikken og den økonomiske politikken, som sørger for at både offentlig og privat kapital jobber for grønn omstilling.

Kan deler av oljeformuen brukes til klimainvesteringer globalt, og på en måte som utvikler arbeidsplasser nasjonalt?
Hva slags politikk kreves for å snu klimautfordringen for norsk industri til vinn-vinn for norsk økonomi?
Hvilke muligheter finnes for å bygge det 21. århundres grønne industri på grunnlag av 1900-tallets oljebaserte virksomheter?

I panelet sitter
– Anja Bakken Riise fra Framtiden i våre hender
– Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi, BI
– Egil Bøyum, har jobbet 25 år i norsk olje- og gassindustri, er i dag i ledelsen i Aker-konsernet

Spre klimavett,
del denne saken!