Foredrag Oslo: Karbonavgift som del av klimaløsningen

  • DATO: 
    24/03/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:30
  • STED: 
    FORUM

Forslaget om å bruke en karbonavgift for å bremse CO2-utslipp uten å gjøre folk fattigere er blitt lansert av klimaguru James Hansen. Her til lands har forslaget fått betegnelsen KAF (karbonavgift til fordeling).

anders ekelandForedragsholder Anders Ekeland er samfunnsøkonom og jobber i Statistisk Sentralbyrå. Med i styret i Naturvernforbundet. Har sittet 12 år i kommunestyret i Bærum (SV). Han forklarer: «Det legges en avgift på alt fossilt brensel som blir produsert eller importert. Inntektene betales tilbake med en lik andel til alle innbyggere. Avgiften stiger jamt og trutt. Dette må til for å fase ut fossilt brensel og starte en kraftig reduksjon av CO2-utslippene. Import fra land uten en tilsvarende avgift blir ilagt toll basert på karboninnhold. De som eksporterer til markeder uten avgift, får refusjon for avgiften. En slik ordning krever minimalt med administrasjon og vil fungere som en progressiv skatt.»

Se også «Karbonavgift kan gi resultater» Kronikk Dagens Næringsliv av professor ved Norges Handelshøyskole, Gunnar Eskeland.

Det blir servert kaffe/te, frukt og kjeks. Møtet er åpent for alle som er opptatt av klimaspørsmål.

Arr: Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn

 

Spre klimavett,
del denne saken!