BKA: lokallagssamling (på nettet)

  • DATO: 
    25/01/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 18:30 til kl 20:00
  • STED: 
    På nettet

Mange har fått med seg NRK sin billedreportasje der de har kartlagt hvordan naturen i Norge nedbygges i perioden 2017 til 2022. Vi velger derfor å la arealforvaltning og nedbygging av natur være hovedtema på årets første på lokallagssamling.

Lenke til møtet:
https://us02web.zoom.us/j/89729782843?pwd=cGhSZ1F2bVBQQ2kyMWhqbDRtVDh2UT09

Program:

18.30 Velkommen og dagens dikt

18.40 Sigmund Hågvar innleder om det han kaller «naturblindhet». Spørsmål og kommentarer. Sigmund er medlem i BKA og professor emeritus i natur- og miljøvern ved NMBU.

19.15 Lokallag som ønsker det, legger fram et vellykket opplegg/aktivitet som er gjennomført.

19.45 Felles markering for nattog. Vi legger fram forslag fra en arbeidsgruppe.

Spre klimavett,
del denne saken!