Bjerknessenteret 10 år: klimaforskning oppsummeres

  • DATO: 
    30/11/2012
  • Klokkeslett: 
    kl 12:30 til kl 15:30

Hva har vi brukt ressursene til, hva har kommet ut av forskningen?

Sentrale forskere fra Bjerknessenteret vil gi en populærfremstilling av det vi har utført for et bredt publikum, innen noen tema:

  • Er Golfstrømmen i fare?
  • Menneskenes bidrag, naturens bidrag og fremtidsklimaet: Kan vi varsle det og eventuelt hvor?
  • Naturens evne til å dempe klimagassutslipp
  • Klimavirkninger i økosystemene
Sted: Egget, Studentsenteret, Parkveien 1, Bergen
 

Påmelding HER

Spre klimavett,
del denne saken!