Besteforeldre på Mossedagene

  • DATO: 
    13/06/2019 - 15/06/2019
  • Klokkeslett: 
    torsdag kl 00:00 til lørdag kl 23:59

FRIVILLIGE er sterkt ønsket til å stå på stand for Besteforeldrenes klimaaksjon under MOSSEDAGENE 13. – 15. juni

Dette er en flott anledning til å fortelle hvem vi er og hva vi står for. Et hovedmål er å arbeide for å bremse den globale oppvarmingen – i solidaritet med kommende generasjoner.

Vi har brosjyrer, buttons og annet materiell som kan deles ut, og vi håper å kunne verve enda flere medlemmer.

Vi prioriterer deltakelse LØRDAG 15. JUNI, kl 10.00 – 16.00.
Men om det melder seg nok frivillige, vil vi også delta TORSDAG 13. JUNI, kl 15.00 – 18.00.

All innsats verdsettes, men fint om du kan stå minst 1,5 – 2 timer. Meld deg på til Liss Fjeld lissfjeld@hotmail.com eller i kommentarfeltet her på facebooksiden, så setter vi opp en «timeliste» og gir endelig tilbakemelding om tid og sted for når du kan delta. MELD DEG PÅ!!