Besteforeldre på Mossedagene

  • DATO: 
    13/06/2019 - 15/06/2019
  • Klokkeslett: 
    torsdag kl 00:00 til lørdag kl 23:59

FRIVILLIGE er sterkt ønsket til å stå på stand for Besteforeldrenes klimaaksjon under MOSSEDAGENE 13. – 15. juni

Dette er en flott anledning til å fortelle hvem vi er og hva vi står for. Et hovedmål er å arbeide for å bremse den globale oppvarmingen – i solidaritet med kommende generasjoner.

Vi har brosjyrer, buttons og annet materiell som kan deles ut, og vi håper å kunne verve enda flere medlemmer.

Vi prioriterer deltakelse LØRDAG 15. JUNI, kl 10.00 – 16.00.
Men om det melder seg nok frivillige, vil vi også delta TORSDAG 13. JUNI, kl 15.00 – 18.00.

All innsats verdsettes, men fint om du kan stå minst 1,5 – 2 timer. Meld deg på til Liss Fjeld lissfjeld@hotmail.com eller i kommentarfeltet her på facebooksiden, så setter vi opp en «timeliste» og gir endelig tilbakemelding om tid og sted for når du kan delta. MELD DEG PÅ!!

Spre klimavett,
del denne saken!