Bergen: Pris på naturen?

  • DATO: 
    26/09/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Bergen bibliotek, storsalen

Mange fagmiljø har tatt til orde for at ein bør sette ein verdi på uberørt natur, slik at ein kan måle pengeverdien av dette opp mot t.d. verdiskapinga som eventuell utbygging representerar.

Men treng vi eigentleg dette – er ikkje uberørt natur «priceless»? Og representerar dette ein risiko for å forringe verdien på natur?

For å få svar på desse spørsmåla har vi invitert postdoktor i filosofi David Chelsom Vogt og direktør Kari Sveva Dowsett frå Multiconsult.

Velkommen til åpent møte i storsalen på på biblioteket! Grats inngang.

Arrangør: Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon.


Tilnærmet uberørt norsk natur. Foto: Harold Leffertstra

Spre klimavett,
del denne saken!