Bergen: Foredrag om ungdom og synet på framtida

  • DATO: 
    15/01/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 19:00

Foredrag ved Kjersti Fløttum: «De unges meninger om klima og syn på fremtiden.»

FløttumKjersti Fløttum er professor i fransk språkvitenskap ved Universitet i Bergen. Hun har i lang tid forsket på ulike emner innen både vitenskapelig og politisk språkbruk. I de senere årene har hun interessert seg særlig for språkbruken i klimadebatten og leder nå det tverrvitenskapelige prosjektet LINGCLIM som blant annet handler om språklige virkemidler brukt i fremstillinger av klimautfordringene. Her har de studert de unges meninger og holdninger, og har blant annet gjennomført en undersøkelse blant elever i videregående skole i bergensområdet. I foredraget vil hun presentere de viktigste resultatene fra denne undersøkelsen.

«Klima er mye mer enn bare et fysisk fenomen. Ikke minst er det politisk. Språket påvirker handlinger og holdninger.» Fra artikkel om bergens-undersøkelsen: http://pahoyden.no/2014/04/ungdom-tror-pa-en-klimafremtid

Møtet åpner med uformell samtale over en kopp kaffe eller te. Foredrag begynne rkl 18.00. Kunstnerisk innslag.

Sted: Bergen kunsthall, Rasmus Meyers allé 5.  Formidlingsrommet «Landmark» i 2. etasje. Gratis adgang.

►Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon Bergen & Hordaland
Se også på https://www.facebook.com/Besteforeldreaksjonen.Bergen.Hordaland

 

Spre klimavett,
del denne saken!