Bergen: FNs atomvåpenforbud fyller 3 år

  • DATO: 
    22/01/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Litteraturhuset i Bergen

Hva nå? Hvordan skal fredsbevegelsen arbeide for å avskaffe atomvåpen fremover? Blir Norden, Arktis og Europa atomvåpenfrie soner? Er det på tide med en ny fredsmarsj?

Arrangør: Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
Med bidrag fra ICAN, Forsvaret, Bergen kommune, Antikrigsinitiativet AKI, Den norske kirken og LO. Det blir musikk og dikt, og plass til korte spørsmål og innspill fra salen.

Se: https://www.litthusbergen.no/arrangement/fns-atomvapenforbud-fyller-tre-ar-gratulerer-hva-na

Spre klimavett,
del denne saken!