BKA: Budsjett 2021

Budsjett 2021 Besteforeldrenes Klimaaksjon / BKA   Org.nr 998 636 779 (godkjent på styremøtet den 18.01.2021)   

 

Medlemskontingenter                                                                              1 300 000

Salg av BKA materiell                                                                                    5 000

Mottatte pengegaver                                                                                    50 000

Momskompensasjon                                                                                    80 000

Sum driftsinntekter                                                                                1 435 000

 

Revisjonshonorar                                                                                              500

Regnskapstjenester/SW                                                                              50 000

Innleide tjenester, sekretær/kasserer inkl. mva.                                       150 000

Innleide tjenester, kommunikasjon inkl. mva.                                           120 000

Honorar for databistand                                                                               32 000

Sum eksterne honorarer                                                                         352 500  

 

Leiekostnader                                                                                                25 000

Programvare anskaffelse/vedlikehold/data                                                   15 000

Kontorrekvisita                                                                                                2 000

Annen kontorkostnad                                                                                      2 000

Telefon og annen telekommunikasjon                                                           3 000

IT kostnader                                                                                                  50 000

Porto                                                                                                                5 000

Sum kontorkostnader                                                                               102 000

 

Materiellinnkjøp                                                                                              10 000

Bannere/roll-up, etc                                                                                       20 000

Standplass/utstilling                                                                                       15 000

Profileringsplagg (T-shirts, hatter, plakatvester)                                             60 000

Trykksaker/brosjyrer                                                                                       35 000

SMS-tjenester. Front                                                                                        3 000

Sum markedsføringskostnader                                                                143 000

 

Møte, kurs, oppdatering                                                                                20 000

Lands- og årsmøtekostnader                                                                        80 000

Andre møter, kostnader                                                                                20 000

Reiseutgifter landsstyremøter                                                                       15 000

Reiseutgifter andre møter                                                                             40 000

Sum reise- og møtevirksomhet                                                               175 000

 

Kontingenter/medlemskap i andre foreninger                                                8 000

Lokallagene kontingentandel                                                                      416 000

Lokale grupper, støtte                                                                                   30 000

Støtte til prosjekter                                                                                        20 000

Annen støtte og gaver til lokallag                                                                    5 000

Sum støtte til lokallag og prosjekter                                                       479 000

Andre kostnader                                                                                               5 000

Andre utgifter                                                                                                 10 000

Tap på fordringer                                                                                              5 000

Tilbakebetalt av for mye innb. kontingenter                                                            0

Sum diverse kostnader                                                                                20 000

Bank og kortgebyr                                                                                            6 000

Gebyr betalingsformidling                                                                                3 500

Bankkostnader                                                                                               9 500                      

Sum driftskostnader                                                                               1 281 000                                     

Årsresultat /overskudd                                                                             154 000

Spre klimavett,
del denne saken!