Arendalsuka

James Hansen besøker standen til Besteforeldreaksjonen under Arendalsuka 2013.

James Hansen besøker standen til Besteforeldreaksjonen under Arendalsuka 2013.

Besteforeldreaksjonen i Agder har to grupper i Arendal og Kristiansand.
Se: https://www.besteforeldreaksjonen.no/lokale-kontakter

Gruppa i har deltatt på Arendalsuka med egen stand de tre siste årene, se: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=22480 Mange herfra deltok i New York på «Peoples Climate March» høsten 2014, se samtale med Ellen Schei Tveitdal: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=18846

Fra møte 14. november 2017:
1. Kåre Eie orienterte fra sentralstyret og klimasøksmålet. Besteforeldrenes Klimaaksjon støtter klimasøksmålet som partshjelper. Saken går i Oslo tingrett fra 13. til 23. november 2017. Advokat Steinar Winther Christensen er BKAs juridiske rådgiver i forbindelse med rettssaken. Han vi følge saken dag for dag i retten og lage en oppsummering på BKAs nettside. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund følger rettssaken som partsrepresentant for BKA.

2. Svein Tveitdal orienterte om sin skoIeturne der han bl.a. besøker alle 8.klassene i Buskerud sammen med forfatter Sigbjørn Mostue. De snakker om framtida til de unge gjennom foredraget «Håp eller Katastrofe?» Bl.a. møter de unge følgende utfordringer:

  • Økingen av CO2 innhold i atmosfæren satte ny rekord i 2017 på 3,3 ppm til 403.3 ppm. Det er 4 millioner år siden sist konsentrasjonen var så høy – da var temperaturen 3-4 grader varmere enn nå og havnivået 30-40 m høyere.
  • Etter tre år med stabile globale utslipp (rekordhøye) forventer vi en øking på 2 % i 2017.
  • Utslippskuttene verdens land har meldt inn til FN, er bare en tredjedel av hva som er nødvendig for å nå togradersmålet.
  • Vi er på stø kurs mot mer enn 3 grader oppvarming i 2100.

Foredraget avsluttes med at det er håp, men det haster og hva de unge kan gjøre.

3. Møtet vedtok følgende forslag til videre oppfølging: Det tas initiativ til å invitere en representant fra alle medlemmer i Klimavalgalliansen som er representert i Agder til et møte om samarbeid om klimaarbeidet. Disse kontaktes både med e-post og oppfølging per telefon.   De større kommunene ønsker samarbeid med frivillige organisasjoner om klimaarbeidet. Representanter fra kommunene (eksempel Ragnhild Hammer Arendal) inviteres til å orientere om klima og energiplanene deres og samarbeide med sivil sektor.  Kåre Eie og Ellen Schei Tveitdal følger opp.

Spre klimavett,
del denne saken!