Som man roper i skogen …

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 9. mar 2020
 • AV:
  Redaksjonen
opp og ned
Går oppslutningen om norsk oljevirksomhet opp og ned - eller avhenger det av hvem som spør, og hvordan det blir spurt?

Sju av ti nordmenn gir sin fulle tilslutning til at virksomheten på norsk sokkel må fortsette, jubler Norsk olje og gass. Spørsmålet de har bedt TNS Kantar stille, lyder: «Mener du det er viktig at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge?» Professor Ottar Hellevik mener det er uklart og åpner for såkalt ja-siing. Svaralternativene er ja/nei/vet ikke, men det kan være flere nyanser i dette.

Full tilslutning?
– Det er oppmuntrende å se at et så stort flertall av det norske folk slutter opp om næringen. Det viser at man ser hvilken betydning næringen har hatt og har for landet vårt og hvor vesentlig industrien er fremover også for å skape nye næringer, sier administrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Ingen trenger å tvile på at det er oppslutning om oljevirksomhet i oljelandet Norge. Men det Norsk olje og gass her har spurt om, er faktisk et litt annet enn det utlegges som. Det går opplagt an å mene at oljeindustrien skal «opprettholdes» – uten å gi den sin «fulle tilslutning», eller f.eks. støtte planene oljenæringa har for omfattende ny virksomhet i arktiske områder.

Vi har snakket med Ottar Hellevik, professor i statsvitenskap og en av våre fremste eksperter på meningsmålinger og samfunnsvitenskapelig metode. – Spørsmålet som er brukt i denne undersøkelsen er ikke helt klart, mener han. Hva ligger i «viktig å opprettholde»? Svaralternativene åpner også for såkalt ja-siing, dvs. at personer som ikke helt vet hva de mener, velger å svare «ja» eller si seg enig – dette vet vi skjer selv om man har «vet ikke» som alternativ. Generelt er det uheldig å bruke en enkelt påstand til å måle holdningen til et stridsspørsmål. En bedre måte er å formulere to motsatte oppfatninger av et saksforhold, sier Hellevik.

Ulike spørsmål – ulike svar
«Som man roper i skogen får man svar», heter det i et gammelt ordtak. Spørsmålet fra Norsk olje og gass behøver ikke å være veldig ledende. Det som likevel er sikkert, er at resultatet av meningsmålinger kan være sterkt avhengig av spørsmålet som blir stilt og formuleringer som er brukt. I en meningsmåling utført for avisa Klassekampen (2019) ble det spurt «Bør Norge slutte å lete etter nye olje- og gassforekomster?» 34 prosent svarte «ja», 59 prosent «nei». Da Dagbladet i 2017 spurte om folk er villige til å begrense norsk oljevirksomhet «for å begrense utslipp», svarte 44 prosent «ja», 42 prosent «nei» og 15 prosent «vet ikke».

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 09.03.2020

  Oljelobbyen og Equinor har lenge visst at nå gjelder det å påvirke opinionen fordi deres oljeavhengige business er under press. De har stadig presentert for politikerne og folket sine standpunkter for fossilvirksomhet langt inn i framtida. Og det virker! Tidligere tiders bekymringer hos høyreorienterte «influensere» om at politikere styrer forretningsvirksomhet er snudd til at de styrer politikere og demokratiske beslutningsprosesser.
  Viktige påminnelser fra den gamle samfunnsviter-størrelsen Otter Hellevik om hvordan man kan bruke meningsmålinger.

 2. Lars Hauge, Tønsberg. | 15.03.2020

  At det fins så mange dumme nordmenn kan ikke være mulig.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*