Norge på topp – og bunn

Dommen kloden
Illustrasjon: Ola Dimmen

FNs barnefond UNICEF, Verdens helseorganisasjon (WHO) og det medisinske tidsskriftet The Lancet har gitt ut en rapport om framtida for verdens barn: «A Future for the World’s Children?». Norge topper lista over barns sjanse til god helse. Derimot er vi nesten på bunn når det gjelder evnen til å beskytte barns rett til et godt klima. Blant 180 land er vi på 156. plass, langt bak flere fattige land.

Fra Pressemelding:

Indeksen viser at barn i Norge, Sør-Korea og Nederland har den største sjansen til overlevelse og en god oppvekst, mens barn i den Sentralafrikanske republikk, Tsjad, Somalia, Niger og Mali står overfor de største utfordringene. Samtidig, når CO2-utslipp per innbygger blir målt, faller de tre øverste landene dramatisk. Norge rangerer på 156.-plass på listen, med Nederland som 160 og Sør-Korea på 166.-plass. Hver av disse landene slipper ut 210% mer CO2 per innbygger enn målet hvert land har satt for 2030. USA, Australia og Saudi Arabia er blant de ti verste.

Rapporten viser at mens de fattigste landene må gjøre mer for barns muligheter til bedre og sunnere liv, så truer enorme karbonutslipp framtiden til alle barn. Om den globale oppvarmingen går over 4°C innen 2100, slik som dagens prognoser viser, vil det føre til enorme helseutfordringer for barn. Noen av konsekvensene er økende havnivå, hetebølger og en voldsom eskalering av sykdommer som malaria og denguefeber, og underernæring.

– Over 2 milliarder mennesker lever i land der utviklingen hindres av kriser, konflikter og naturkatastrofer – problemer som blir mer og mer koblet til klimaendringer. Mens mange av de fattigste landene har blant de laveste CO2-utslippene, er det dem som påvirkes mest av de tøffeste konsekvensene forårsaket av et klima i rask endring, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken. De eneste landene som er på vei til å nå utslippsmålene innen 2030, samtidig som de gjør det relativt bra (innenfor topp 70) på barns utviklingspotensial, er: Albania, Armenia, Grenada, Jordan, Moldova, Sri Lanka, Tunisia, Uruguay og Vietnam.

Fra skolestreiken for klima i Oslo 22. mars 2019. Foto: H Wiik

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Tone Toft | 20.02.2020

    RApporten om framtia for verdens barn viser det vi allerede vet: At Norge er blant verstingene mht. CO2 utslipp pr. innbygger. Vi har skodd oss på olje, gass og økonomisk vekst i altfor lang tid – på bekostning av barn i resten av verden. Vår velferd er basert på nettopp dette. Det er utrolig at norske myndigheter har samvittighet til å fortsette på denne egoistiske veien. Vi burde være de første til å vise solidaritet med nettopp barn på en helsefarlig planet. Norske barn er blant den prioriterte gruppen som har størst sjanse til overlevelse og en god oppvekst… men hvor lenge?
    De vil selvsagt også (etterhvert…) bli ramma av den globale klimakrisa som så hardt rammer andre land. At norske barn og unge skal ha en priviligert oppvekst på bekostning av barn som lider pga. CO2 utslipp og global oppvarming med påfølgende ulevelig klima er ikke en situasjon som Norge kan være bekjent av.
    De unge viser jo nettopp at de bryr seg om den globale situajonen – og utøver i stor grad solidaritet og medmenneskelighet ovenfor unge generasjoner i andre land. Noe norske myndigheter må ta til etteretning og komme til fornuft. Norge som nasjon er IKKE tjent med å vise seg fra en så egoistisk side som vi gjør i dag. Norske myndigheter bør skamme seg og innse at velferd og gode liv ikke bare er knyttet til økonomisk vekst og profitt – men at en friskmeldt natur – ren luft – solidaritet basert på handling ovenfor fattige land er noe av det Norge må bidra med NÅ og i fremtiden.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*