Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

BESTEFORELDREAKSJONEN LANDSMØTE

Veien til Haraldsheim

PROGRAM:

Fredag ettermiddag/kveld kl 18.00: Vi møtes ved tigeren på jernbanetorget, og går og spiser på Peppes Pizza i nærheten. Går deretter i grupper og ser på den nye bydelen Bjørvika, nytt utløp av Akerselva, Operaen, og til Salt. Avsluttes med badstu-bad for dem som har lyst.

Lørdag
09.30 Registering
10.30 Åpning og velkomst ved bl.a. ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Anne Karin Sæther

11.00 Foredrag ved forfatter og journalist Anne Karin Sæther: «Et klimavennlig oljeland? Hvorfor ser norsk klimapolitikk ut som den gjør? Kan Norge være et oljeland og et ledende klimaland på samme tid?» Diskusjon
12.00 Werner Christie, tidl. helseminister og medlem av BKA: «Vekst eller andre verdier? Hva trenger framtida og våre barnebarn?»
12.30 Lunsj
13.30 – 14.45 Gruppearbeid ang. innsendte forslag og landsstyrets innstillinger til vedtak.
15.00 – 18.00 Årsmøte
1: Valg av møteleder, møtesekretærer og tellekorps
2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
3: Styrets årsrapport
4: Regnskap og økonomisk situasjon
5: Valg. Se Valgkomiteens innstilling
6: Innkomne forslag, vedtak.
– Forslag om endring vedtekter
– Forslag til uttalelse. Samferdsel
– Forslag til uttalelse. Vindkraft
– Forslag til uttalelse. Klimaråd.

19.00     Årsmøtemiddag.
Nachspiel ved Gro Nylander: gode historier, gruppequiss, enkel ringdans

Søndag
09.30 Klimasøksmålet og ankesaken vedr. §112 i Grunnloven. Informasjon ved leder BKA, Steinar Winther Christensen. Hilsener fra Gaute Eiterjord, leder i NU og Frode Pleym, leder i Greenpeace.

Anja Bakken Riise

10.15 – 13.30     Politisk verksted med foredrag, summing og diskusjoner om BKA og veien videre fram mot stortingsvalget 2021: Målsetninger, satsingsområder og arbeidsformer.
– Vi begynner med foredrag ved Anja Bakken Riise, leder FIVH: «Mine utfordringer til Besteforeldrenes klimaaksjon» Diskusjon
– Vi fortsetter med foredrag av landskapsarkitekt Christian Lycke: «Er samfunnet vårt bilsykt? Hva kan gjøres?» Diskusjon
– «Aksjonsformer/arbeidsformer under Arendalsuka og lokalt.» Linda Parr og Bodvar Sonstad
– «Hva nå BKA? Tanker om veien mot stortingsvalget 2021.» Innledning ved nestleder Finn Bjørnar Lund. Samtaler i grupper og plenum.
13.15   Avslutning og oppsummering ved Linda Parr og Steinar W. Christensen.
13.30 – 14.30   Lunsj og avreise

Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimafrokost om utfasing av olje

Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?

Torsdag 26. september inviterer Norsk Klimastiftelse til klimafrokost med et tema som blir mer aktuelt for hvert år som går: Hvordan avrunder vi oljealderen med stil parallelt med at vi utvikler ny næringsvirksomhet og ny verdiskaping?

Utgangspunkter er:

  • Oljens betydning i norsk økonomi vil falle. Det kommer tydelig fram i regjeringens perspektivmelding.
  • Norge har et stort behov for å erstatte arbeidsplasser knyttet til oljesektoren med andre produktive jobber.
  • Paris-avtalen og klimapolitikk vil i økende grad sette rammer rundt oljesektoren, både internasjonalt og i Norge

Mer info og påmelding HER

 

Spre kunnskap –
del denne saken!

Kaffe & Klima med Karen O’Brien

Klimahuset og Naturhistorisk museum inviterer til frokostmøteserien Kaffe & Klima, hvor vi i høst vil by på spennende foredrag om aktuelle klimaspørsmål. 

Stedet: Tøyen Hovedgård

Karen O’Brien er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Her forsker hun på virkninger av klimaendringer og hvordan vi best kan tilpasse oss dem. Hun har bidratt til fire IPCC-rapporter, sitter i Science Committee for Future Earth, og er medgrunnlegger av cCHANGE.no. I høst kommer boken «Climate and Society: Transforming the Future», som hun har skrevet i samarbeid med Robin Leichenko.

Mer info: https://www.nhm.uio.no/besok-oss/arrangementer/1001-kaffe-og-klima.html

Spre kunnskap –
del denne saken!

Seminar om bærekraftig byliv

Lykke og liv i byen – Klimakamp eller trivsel? Begge deler!

Hvordan kan vi unngå at klimakutt blir en tvangstrøye som innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Bærekraftig byutvikling krever ny forståelse og nye verktøy. Hva slags byutvikling kan gi radikale miljøløsninger – men samtidig bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

Arrangør: UiO – Senter for utvikling og miljø
Mer info (også om sted) og påmelding (seminaravgift) HER

Spre kunnskap –
del denne saken!

Møt Dag O. Hessen

I regi av Besteforeldrenes klimaaksjon inviterer Drammensbiblioteket til samtale med Dag O. Hessen,

I 2000 ble det for første gang foreslått at tidsperioden holocen nå var over. En ny epoke, der menneskets dominans på jorden står i sentrum, ble lansert: antropocen.

Halvparten av jordens landoverflate er direkte endret av oss mennesker, i tillegg har vi endret atmosfærens sammensetning på en måte som påvirker klodens klima.

Dag O. Hessen er professor i biologi ved UiO. Han er kjent for sin forskning innen økologi og evolusjon, og for i sitt engasjement i skjæringspunktet mellom biologi, filosofi og etikk.

Denne kvelden blir det fokus på fremtidens klimautfordringer. Vel møtt til en grønn kveld!

Spre kunnskap –
del denne saken!

Ekstraordinært årsmøte Moss

Sett av kvelden. Velkommen alle interesserte!

Gro Nylander er nesteleder i Besteforeldrenes klimaaksjon og innleder til samtale om organisasjonens utfordringer. På møtet skal vi også behandle forslag til handlingsplann for BKA Moss og omegn. Forslaget blir sendt medlemmene i løpet av september.

 

Spre kunnskap –
del denne saken!