Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Bygge for nullutslippssamfunnet

I Norge er vi blitt rike på olje, men andre må betale for klimautslippene. Den rene vannkraften vil vi ha for oss selv. Kommer vi unna med det? Nå kan vi bygge nullutslippsbygg, men har vi råd til det? Eller har vi råd til å la være?

Arrangementet er gratis, men vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange som kommer. I tillegg blir det bestilt småmat til påmeldte.

Arrangør: SINTEF Byggforsk og NTNU. Påmelding innen 30.april HER

Programmet er:

  • Om status for klima og tiltak som monner CICERO ved Kristin Halvorsen Utviklingstrekk i byggsektoren: Hvor ligger potensialet for klimagassreduksjon?
  • COWI ved Kim Robert Lisø
  • Kan bygg som er kraftverk bli et nyttig supplement til sentralisert kraftproduksjon
  • Energi Norge ved Guro Bøe Wensaas
  • Hvilken effekt har nullutslippsbygg på effektbruken?
  • NVE ved Karen Byskov Lindberg
  • Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?
  • BNL v/Rannveig Landet
  • Hva er klimamålene for bygg, og hvordan kommer vi dit med praktisk politikk? Leder av Energi og miljøkomiteen og Venstre-nestleder Ola Elvestuen

 

Møte om klima som finansiell risiko

Norsk Klimastiftelse inviterer til åpent kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko. Møtet arrangeres med støtte fra Finansmarkedsfondet. Finans Norge og Cicero er medarrangører.

TEMA:
Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Strengere klimakrav og ny teknologi kan gi store endringer i etterspørselen etter en rekke produkter og tjenester som risikerer å tape verdi. Endringer i vær og klima kan gi store skader på natur og infrastruktur, i tillegg kan klimaendringer kan gi grunnlag for søksmål mot beslutningstakere i land og selskaper som har ansvar for store klimagassutslipp. Påmelding HER.

Les mer i rapporten Klima som finansiell risiko (Norsk Klimastiftelse, 2017).

INNLEDERE:
Innledere er blant andre Kristin Halvorsen (CICERO senter for klimaforskning), Idar Kreutzer (Finans Norge) og Anders Bjartnes (Energi og Klima).