Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Frokostseminar om naturvern og det grønne skiftet

Er fornybar energi uproblematisk? Hvordan løser vi klimaproblemene, uten å forsterke presset mot landskap og biomangfold? Er det en konflikt mellom naturvern og miljøvern?

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) inviterer til forkostseninar med fokus på kontroversielle sider ved det grønne skiftet.

Program og påmelding her: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=195469

Raundalselva i Hordaland: Vern eller kraftutbygging og mer fornybar energi?

 

 

Kristiansand: møte om Klimasøksmål Arktis

Naturvernforbundet inviterer til åpent møte med Mari Seilskjær, jurist og initiavtivtaker til klimasøksmålet.

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for grunnlovsbrudd i forbindelse med regjeringens tillatelser til oljeboring i Barentshavet.

En bred koalisjon av organisasjoner og enkeltpersoner støtter søksmålet. Saksøkerne mener oljeboring vil være i strid med Grunnloven som gir borgerne, inkludert fremtidige generasjoner, rett til et levelig klima.

Hva er grunnlaget for å ta en sak om oljeboring til domstolen?

Bør rettslige virkemidler tas i bruk for å korrigere et stortingsflertall som ikke følger Grunnloven, eller undermineres både klimakamp og demokrati av at miljøorganisasjoner går til retten?

Hvordan kan du bidra til å styrke saken som skal behandles av domstolen i november?

Vel møtt med hilsen Naturvernforbundet i Vest-Agder

Trondheim: Møte om stortingsvalget og klima

Møteserie på Litteraturhuset i Søndre gate: «Klimavalg 2017 – hva mener Trøndelagsbenken?» Mandager kl.19.00-20.00. Aktuelle stortingskandidater fra Trøndelag kommer – en og en – til en samtale rundt bordet om de utfordringer klimaet gir oss og får spørsmål om partiets standpunkt i aktuelle saker.

Denne våren blir de fleste av de lokale aktivitetene i Besteforeldrenes klimaaksjon til i samarbeid med de andre organisasjonene i Klimavalgalliansen. Vi vil arbeide for at klimaspørsmålet blir en hovedsak ved stortingsvalget til høsten – gjennom å bevisstgjøre velgerne og utfordre politikerne som er på valg. Slaget om havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er allerede i gang hos mektige aktører som Arbeiderpartiet og LO, og dessuten avholdes landsmøter i alle partier utover våren, der valgprogrammene spikres.

  • 27. mars: Gjertrud Berg, MDG

Fra tidligere møter:
24. januar, Jon Gunnes, Venstre: Klimaoptimisme og klimakrav
13. februar, Frank A Jensen, Høyre
27. februar: Marit Arnstad, Senterpartiet: En klimapolitikk for folk flest
13. mars: Roald Arntzen, Rødt: Norge må gå foran med oljekutt
2
0. mars: Lars Haltbrekken, SV

 

Hamar: Blir det mat nok til alle?

Åpent møte om  matproduksjon og klimaendringer

Meld meg på

Beskrivelse
Klimaet i endring og miljøødeleggelse medfører ulike utfordringer for levemåter, ressursbruk, infrastruktur, lovverket men ikke minst for landbruket. Tilgjengelighet og mengde av naturressurser er i nedgang. Spredning av landbruksområder i villmark og samtidig spredning av urbane områder i dyrkemarka øker, og forurensing fra landbruk ikke avtar. Sult er et av verdens største utfordringer, samtidig som vi taper og kaster omtrent 1/3 av all mat i verden. Forbruk av ferdig og prosessert mat er i økning, samtidig som fedme og hjerte- og karsykdom øker. Dagens landbruksområder blir utsatte oftere for tørke og flom som gjør matproduksjon mer uforutsigbar

– Kan vi sikre mat til alle i et endrende klima?
– Hvilke landbruksmetoder finnes som kan gjøre mat produksjon tryggere?
– Hvilke landbruksmetoder reduserer miljøbelastning fra landbruksvirksomhet?
– Hvordan tilpasser vi matproduksjon til klima og samtidig fremmer helse, biologisk mangfold og holdbart bruk av arealressurser?
– Hvordan ser matproduksjon i et norsk og internasjonalt perspektiv?
– Hva har landbruk med fattigdom, eierskap, likestilling og makt å gjøre?
– Er ulike mål: mattrygghet, redusert miljøbelastning og tilpasning til klimaet i motstrid med hverandre?

Arrangør: Tekna Hedmark

Deltakerne:

  • Anne-Kristin Løes, Norsk senter for økologisk landbruk
  • Bjørn Gimming – Norges Bondelag
  • Jens Bernt Aune – NBMU
  • Odd-Gunnar Wikmark – GenØk Institutt for biosikkerhet
  • nn Merete Furuberg – Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

Bodø: møte om plastforsøpling

Kan vi klare oss uten plast?

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Klimavalgalliansen i Bodø inviterer  til temakveld  rundt spørsmålet om plastforsøpling, reduksjon av plastproduksjon og plastforbruk. Møtet er tenkt  som en meningsutveksling rundt hvordan vi kan angripe saken fra ulike hold for å få bukt med plastsøpla.

Som innledning vil vi få en presentasjon fra IRIS SALTEN rundt situasjonen og utfordringene lokalt, videre vil vi få en representant fra en av dagligvarekjedene til å si litt om hvordan de tenker å møte utfordringene. Derfra utfordres  organisasjoner og politiske partier til å gi en kort presentasjon av hvilke løsninger de ser for seg. Vi i klimavalgalliansen foreslår at vi følger dette opp gjennom GRØNT FORUM, hvor vi jevnlig møtes og søker å løse utfordringer i  klima – og miljøspørsmål.

VELKOMMEN!