Vil du støtte oss økonomisk?

Foran Stortinget

Vi vil gjerne understreke at foreningen har små administrasjonskostnader, og at ingen får noen form for godtgjørelse for sin innsats. Men politisk innsats og aksjoner koster, og jo bedre vi er økonomisk rustet, desto mer kan vi utrette.

Medlemskapet ditt koster 300 kroner per år.
Vent på eFaktura og bruk KID nummeret.

Men du er selvsagt velkommen til å støtte oss ut over dette.
Vår bankkonto er: 1254 05 80535. Du kan også bruke VIPPS:

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på post@besteforeldreaksjonen.no eller ring organisasjonssekretær Bjørghild des Bouvrie, tlf. 486 04 216.