Vil du støtte oss økonomisk?

Foran Stortinget

Vi vil gjerne understreke at foreningen har små administrasjonskostnader, og at ingen får noen form for godtgjørelse for sin innsats. Men politisk innsats og aksjoner koster, og jo bedre vi er økonomisk rustet, desto mer kan vi utrette.

Medlemskapet ditt koster 300 kroner per år . Men du er selvsagt velkommen til å støtte oss med større bidrag. Vår bankkonto er: 1254 05 80535. Evt. fast månedlig overføring ordnes enkelt fra din nettbank. Du kan også bruke VIPPS:

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på post@besteforeldreaksjonen.no eller ring organisasjonssekretær Bjørghild des Bouvrie, tlf. 486 04 216.

Spre kunnskap –
del denne saken!