Voggevise for klima

Ola Dimmen er låtskrivar og leiar for Besteforeldrenes rangleorkester – alltid til stades med kassegitar og smittsamt pågangsmot der det trengst. – Vi kan ikkje nøye oss med å appellere til intellektet, kjenslene må med, og vi må av og til setje tinga på spissen, seier han. I dag har han eit debattinnlegg i Adresseavisen heime i Trondheim, i form av ein ny klimasong – ei voggevise denne gongen.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Debatt: klima og helse

Klimaproblemet er vanskelig å løse, men mindre alvorlig enn mange tror, hevder Øystein Sjølie, samfunnsøkonom. Han har bedt om plass for å besvare et innlegg fra tidligere statsråder Wenche Frogn Sellæg (H) og Werner Christie (A), der han og andre økonomer kritiseres for å mangle forståelse for alvoret i klimasituasjonen. Sjølie fastholder at klimatiltak kan true velstandsutviklingen i fattige land.

Les mer…

9kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Men har vi gjennomføringsevne?

Et viktig og bra vedtak, sier Svein Tveitdal, etter at regjeringen har lagt fram sine forsterka ambisjoner for utslippskutt. – Men så må vi huske at det ikke er svake målsetninger som har vært hovedproblemet med norsk klimapolitikk. Problemet er gjennomføringskraften, mangelen på vilje til krevende beslutninger og prioriteringer, følgelig gapet mellom målene og det som faktisk blir oppnådd.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Norge overrasker positivt

I dag ble det kjent at regjeringen skjerper Norges klimamål for 2030 til minst 50 prosent, med mulighet for å gå opp mot 55 prosent. Bakteppet er at FN har satt søndag 9. febr. som frist for innmelding av oppdaterte nasjonale klimamål under Paris-avtalen. Den negative nyheten er at svært få andre land kommer til å holde fristen. Neste klimatoppmøte begynner i Glasgow om ni måneder.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hvor redd skal vi være CO2?

Mange fikk seg en støkk ved nyheten om at CO2 er en enda farligere klimagass enn tidligere antatt. Paris-målene kan være uoppnåelige alt, ifølge en reportasje fra NRK. Nå har Hans Martin Seip sett på det, og kan berolige litt: Klimaets følsomhet for CO2-økning er i de fleste studier som før. Raskest mulige utslippskutt er likevel tvingende nødvendig. Høyere verdier kan også være korrekte.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En feilslått politikk

I tredve år har forskere og beslutningstakere visst at en klimakrise ville bli resultatet, hvis klimagassutslippene fikk lov å fortsette. Deretter har vi latt utslippene øke, og den varslede krisa er blitt til realitet flere steder i verden. – Når skal selvkritikken komme, og lærdommene trekkes? spør Arne Johan Vetlesen. «Dommedagsprofetene» har åpenbart fått rett, og politikken har beviselig vært feilslått.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Et lite land i verden …

«Men Norge er jo så lite, det betyr da ikke noe å kutte VÅRE utslipp?» Alle har møtt argumentet, i en eller annen form. Men det er en asosial tanke, skriver BKA-medlem i Tromsø. «Hvis vi skulle praktisere dette i det daglige, skulle ingen av oss betale skatt, fordi bidraget fra hver av oss er et musepiss.» – I stedet for «dråpe i havet» bør vi tenke «ringer i vann», mener en annen, i Tønsberg.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Norge i fløtesaus?

Latteren runger høylytt fra bordet bak meg. Kan poesi være morsom? – Ja, den kan hvis poeten heter Gro Dahle! Hun avsluttet årets serie med «Lunsj og lyrikk med klimablikk» på Det Norske Teatret, fredag 31. januar, og Bikuben var fullsatt. Noen elever fra Bø i Telemark, der Gro holder kurs i skriving for skrivelystne, hadde til og med tatt hele den lange turen til teateret denne dagen.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Retten til å leve kaldt

Hva skjer med Arktis og menneskene som har sine liv og skjebne knyttet til denne kalde, vakre, men også svært utsatte delen av vår klode? Det vet Mette Newth, forfatter og livslang menneskerettsaktivist – og miljøaktivist, mye om. På «Lunsj og lyrikk med klimablikk» i Det Norske Teatret 29. januar delte hun sine refleksjoner og brede erfaringer med et lydhørt og interessert publikum.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Barns iboende rett til liv

FNs barnekonvensjon er blitt 30 år. Derfor løfter Den norske kirke månedlig opp en av rettighetene barn har, og lar en person tenke høyt om hva det betyr for dem selv og samfunnet. Denne måneden gjelder det artikkel 6 om barns rett til liv, og de har snakket med Ivan Chetwynd, som i mange år har vært aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon og opptatt av barns egen kamp for en bærekraftig framtid.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!