En talende forskjell

Statsminister Erna Solberg sier hun vil vente med å bruke «de største ordene» for å beskrive klimasituasjonen. I gårsdagens tale i Madrid var hun opptatt av å understreke Norges klimaforpliktelser, men tidde om Norges oljepolitiske posisjon. Svein Tveitdal synes kontrasten var stor til FNs generalsekretær og hans utvetydige beskjed om at mye av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Særinteressenes verden

Makt og avhengighet er to sider av samme sak. Politikere verden over understøtter de mektige oljeselskapenes interesser, – som i Norge, der skattesubsidier og ordninger for leterefusjon stimulerer leting etter ny olje og gass, selv om det bidrar til alvorlig klimaskade. Et globalt forbud mot slik statlig støtte vil være et langt steg i retning av å nå klimamålene, skriver Svein Tveitdal i sin Madrid-blogg.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Sammen for fremtiden

I dag har tusener av ungdom over hele Europa demonstrert i forkant av FNs 25. klimatoppmøte. Ved markeringen i Oslo var Besteforeldrene bedt om å være med, og nestleder Bente Bakke ga i sin appell uttrykk for helhjertet støtte til de unge og deres rettferdige harme over tiår med handlingslammelse. «Jeg er bestemor til fire, og jeg er sint. Jeg er sint på vegne av barnebarna mine og alle verdens barn!» 

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

For lite, for seint

24 klimatoppmøter siden 1995 har ikke resultert i utslippsreduksjoner som monner. Når Svein Tveitdal drar til Madrid der COP25 begynner på mandag, på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, er det uten store forventninger. De ambisiøse målene fra Paris 2015 virker i dag nærmest uoppnåelige. Gapet mellom det som må gjøres og det som faktisk blir gjort, er i ferd med å bli større og ikke mindre.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hva skal jeg gi til jul …?

– Gi et medlemskap i Besteforeldreaksjonen! Den perfekte julegave til venner og bekjente som har «alt», sier Bjørghild des Bouvrie. Hun er organisasjonssekretær og sørger for at gavebrevet kommer fram i tide. I det siste har vi hatt en betydelig medlemsvekst, forteller hun. Men vi må bli enda mange flere hvis vi skal få politikerne til å ta de grep som må til for at verdens barn skal ha en trygg framtid!

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klima, energi og makt

Avhengigheten av fossil energi skyldes ikke mangel på alternativer. Det skyldes vanetenking, maktstrukturer og økonomiske interesser, sier professor i geofysikk, Peter Haugan i en samtale om energi for framtida. – Hadde oljeselskapene eid sola, ville vi hatt solenergi for lengst. Nå tvinger en omlegging seg fram – og vil bety et samfunn med framgang for alle, der vi kan se våre barn i øynene.

Les mer…

8kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Verden kan forandres

Mangrove er en guds gave til menneskene, og til klimaet! Det sier Arne Fjørtoft, tidligere kringkastingsmann som også huskes som Venstre-leder på 1980-tallet. Senere er han kjent som initiativtaker til prosjekter for bærekraftig utvikling i tredje verden. Hans organisasjon Worldview International Foundation arbeider nå med å gjenreise de ødelagte mangroveskogene langs kysten av Myanmar.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Med krav om klimarettferdighet

Foran Stortinget i dag stilte over 30 organisasjoner opp med felles krav om at Norge tar ansvar under klimatoppmøtet i Madrid. Vi må bidra mer til finansiering av klimatiltak i fattige land, og samtidig skjerpe egne ambisjoner for utslippskutt. Det ble en fin markering, sier Linda Parr fra Besteforeldreaksjonen. Vi ville gi klimaministeren et puff i riktig retning. Det tror jeg vi lyktes med!

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Julekos og gjenbruk

Senk skuldrene og kjøp litt mindre, oppfordrer Elisabeth Briseid og Aase Årvik fra Drammen. Norsk Ukeblad har laget førjulsreportasje med de to medlemmene av Besteforeldrenes klimaaksjon. Det går fint an å bevare julekosen samtidig som man tenker litt mer på miljøet, sier de. – Vi føler et ansvar for generasjonene som kommer etter oss. Når hver og en gjør det vi kan, kan vi sammen skape forandring!

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Forbruksfest på speed

Hva gjør at vi stadig forbruker mer, selv om vi vet at mye er skadelig, og har lite med reelle behov å gjøre? Besteforeldrene i Hamar oppmoder sambygdingene til i det minste å holde seg unna Black Friday, neste ukes forbruksorgie da vi skal varme opp til julehandelen og ta sats for å sette enda en kjøperekord. Er det ikke heller på tide å tenke på hvordan vi skal gjøre forbruket bærekraftig?

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!