Moss og omegn

4 juni 2019 ble Østfolds første lokallag stiftet. Det møtte over 50 interesserte. Ordfører Hanne Tollerud hilste møtet og hadde med en gave fra kommune på 5000,-. Også Natur og Ungdoms fylkesleder Audun Butenschøn ønsket BKA velkommen og inviterte til samarbeid. Asbjørn Torvanger fra Cicero holdt et interessant faglig innlegg. 21 nye medlemmer ble registret i løpet av kvelden!

Se også vår Facebook-side.
Se intervju med Torgeir Lømo: Mossinger i støtet

Plan for høsten. Sett av viktige datoer., der BKA vil delta:

Christian Fredrikdagene 17. August

Støtte skolestreiken 30. August 11.30

Miljødag i Moss i Kanalparken 31. August

Arrangere paneldebatt om lokale miljøtiltak med de politiske partiene 3. august kl 19.00

Mer konkret info kommer og blir lagt under fanen arrangementer på vår facebookside.

Nyvalgt styre fra venstre: Liv-Irene Aas, Torgeir Lømo (leder), Wenche Lyngholm, Kjell Kåsin, Liss Fjeld og Turid Thorsby Jansen. Kontakt Torgeir Lømo:Torgeir Lømo <torgeirlds@gmail.com

Blide besteforeldre på stand under Mossedagene. De fikk over 30 nye medlemmer på en lørdag. Fra venstre: Liss Fjeld, Kjell Kåsin, Svanhild Jørstad.

Spre kunnskap –
del denne saken!