Klimasmia

Fornybargruppa samandrag

En annerledes tankesmie – for deg som er mest opptatt av generasjonsansvaret, som vil ha bakgrunn for egne meninger, og vil være med å kreve en naturtilpasset utvikling med utslippskutt som monner.

NYHETER

Limits to Growth – 50 år etter
(lenke til Litteraturhusets program)

I 1972 var Jørgens Randers med å skrive den banebrytende rapporten om befolkningsvekst, forbruk, ressurstilgang – og faren for å overskride jordklodens begrensninger. Hvor står vi i 2022?
Foredrag ved professor Jørgen Randers
Arrangør: Besteforeldrenes Klimasmie
Tid og sted: 22. januar 2022, Litteraturhuset Oslo

Grunnkurs i global oppvarming (lenke til BKA nettside)
Professor i miljøkjemi Hans Martin Seip, har i 30 år arbeidet med klima, som forsker og formidler. «Grunnkurset» er en populærvitenskapelig innføring i klimaforskningen og dens resultater. Oppdatert desember 2021.


Spre klimavett,
del denne saken!