Landsstyre

VALGT PÅ ÅRSMØTET 2019

Fra venstre foran: Finn Bjørnar Lund, Steinar Winther Christensen, Bente Bakke, Wenche Cumming, Eva Ormåsen, Gro Nylander, Nina Weidemann, Gunnar Kvåle, Kåre Eie, Christian Holst

Nina Weidemann, Trondheim. Har vært besteforeldreaktivist i over ti år, siden begynnelsen i 2006. Hun er lektor og spesialpedagog og har i førti år jobbet som lærer for barn og unge. Hun har deltatt på utallige møter, gatearrangementer og lokale klimafestivaler, forteller hun. Entusiastisk med i Besteforeldrenes rangleorkester! nina.weidemann@gmail.com

Finn Bjørnar Lund, Oslo, nestleder. Trådte sine barnesko i Nordreisa. Organisasjonspsykolog. Har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttene og ved Handelshøyskolen. Senere undervisningsleder for sosialarbeiderutdanninga ved Nordland distriktshøgskole, før en byråkratjobb i Fornyings- og administrasjonsdepartementet de siste 15 åra av yrkeslivet fram til 2010. finnbjornar@gmail.com

Steinar Winther Christensen, Oslo, leder, valgt for to år på årsmøtet 2018. Utdannet jurist og arbeidet som dommerfullmektig og advokat fram til for fem år siden. Har vært opptatt av å få Besteforeldrenes klimaaksjon inn som partshjelper i klimasøksmålet. «Jeg ser det som utrolig viktig at vi motarbeider den avmaktsfølelsen mange har. Vi litt opp i åra absolutt ikke er gått ut på dato, og det nytter å engasjere seg!» steinarwc@gmail.com

Gro Nylander, Oslo. Oppvekst i Mehamn og Snertingdal. Dr. med. Spesialist i fødselshjelp, gynekologi og medisinsk genetikk. Kjent fra arbeid for å fremme amming gjennom 50 år og mot røyking under graviditet. Kommandør av St. Olavs orden for sitt arbeid for folkehelsen. Aktivist for kvinnefrigjøring og mot atomvåpen. BKA fra 2012. «Vi må motivere gjennom å aktivere hjertet, ikke bare intellektet.» grnyl@online.no

Gunnar Kvåle, Os (Hordaland). Lege og professor emeritus i internasjonal helse. Som pensjonist har han markert seg som en av landets mest aktive klima-skribenter. Han ønsker å bidra til å videreutvikle Besteforeldreaksjonen som en radikal, faktabasert og samfunnsendrende organisasjon.
Gunnar.Kvale@uib.no

Christian F. Holst, Båtstø. Pensjonert ingeniør innen elektronikk. Har lenge vært engasjert i arbeid mot krig og for bevaring av miljøet. Som bestefar er han sterkt opptatt av hvordan verden vil se ut for sine åtte barnebarn. Flere av dem er heldigvis blitt miljøengasjerte, oppegående unge mennesker, sier han. chholst@online.no

Kåre Eie, Kristiansand. Med i BKA siden 2013. Lektor i ungdomsskole og videregående skole i 35 år. Som bestefar til seks barnebarn, er han spesielt opptatt av generasjonsperspektivet og det ansvar vår generasjon har for klimakrisen. Han har vært med å danne eget lokallag på Agder, og er nyvalgt leder i det nye lokallaget. kaare.eie@me.com

Bente Bakke, Son, nestleder. Journalist i lokalavis før hun kom på Stortinget for Høyre i 1981. Miljøpolitisk talskvinne fra 1985. Har hatt flere lederverv, bl.a. for Stoffskifteforbundet. Var styremedlem BKA 2011-2013. Medforfatter med Svein Skotheim for boka «Hva skjer – To besteforeldre på klimareise i Norge» i 2013. Gruppeleder for MDG i Vestby kommunestyre 2015-2019. Har nå ingen verv i partiet. bente.bakke@soon.no

Wenche Cumming,Sortland. Utdanna lærer. Politisk aktiv i SV, har hatt flere verv i lokalpolitikken og vararepresentant fra Troms på Stortinget periodene 1989-1993 og 1993-1997. Startet i 2009 Senja lokallag av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Sittet i landsstyret i 7 år, og var leder for Folkeaksjonen 2016-2017. wcumming@hotmail.no

Eva Ormåsen, Brumundal. Har vært lærer med spesielt ansvar for norskundervisning av innvandrere. Er engasjert i politikk og i menighetsarbeid, blant annet leder for Grønn menighets-utvalg. Som besteforelder ble medlemskap i BKA helt selvsagt. Var nylig med å starte lokallag av BKA i Hamar og omegn. Er også medlem i flere andre miljøorganisasjoner. eva.ormasen@gmail.com

Spre kunnskap –
del denne saken!