Styringsgruppe

VALGT PÅ ÅRSMØTET 2017

Nina Weidemann, Trondheim. Har vært besteforeldreaktivist i over ti år. Hun er lektor og spesialpedagog og har i førti år jobbet som lærer for barn og unge. Hun har deltatt på utallige møter, gatearrangementer og lokale klimafestivaler. Entusiastisk med i Besteforeldrenes rangleorkester. «Jeg er opptatt av at det blir dannet flere lokallag rundt i landet, og ser det som en viktig oppgave at landsstyret legger til rette for variert aktivitet og direkte kontakt med folk lokalt.» nina.weidemann@gmail.com

finn bjørnar barskFinn Bjørnar Lund, Oslo, nestleder. Trådte sine barnesko i Nordreisa. Organisasjonspsykolog. Har arbeidet på Arbeidsforskningsinstituttene og ved Handelshøyskolen. Undervisningsleder for sosialarbeiderutdanning ved Nordland distriktshøgskole, og arbeidet med ledelsesutvikling i Telenor før en byråkratjobb i Fornyings- og administrasjonsdepartementet de siste 15 åra av yrkeslivet fram til 2010. «Arbeid for Besteforeldreaksjonen og innsats for jorda og etterslekta gir en meningsfull pensjonisttilværelse, synes jeg.» finnbjornar@gmail.com

steinar-100Steinar Høiback, Asker, valgt som ny leder på årsmøtet 2017. Har mangeårig organisasjons- og ledererfaring, nå pensjonist etter et langt og variert arbeidsliv. Han har i flere år vært et aktivt medlem i Besteforeldreaksjonen og arbeidet med bl.a. spørsmålet om en norsk klimalov. «Jeg er opptatt av samarbeid med andre organisasjoner og med kunnskapsmiljøene. Det er utrolig viktig at vi fremstår med troverdighet, som en organisasjon som tydelig baserer oss på den best tilgjengelige kunnskap.» steinarhoiback@outlook.com

Gro Nylander, Oslo, nestleder. Spesialist i fødselshjelp og gynekologi. Kampen hun har ført for å snu ammingen i Norge fra noen få til nesten alle nybakte mødre, er viden kjent. Hun sier selv at hun av legning er aktivist med røtter i 70-tallsfeminismen og kampen mot atomvåpen. «Når det gjelder faren ved menneskeskapt global oppvarming, så vet vi egentlig nok. Men vi må få hjertet og følelsene med, ikke bare hjernen. Her tror jeg Besteforeldrenes klimaaksjon har mye å bidra med.» grnyl@online.no

Gunnar Kvåle, Os. Lege og professor emeritus i internasjonal helse. Som pensjonist har han markert seg som en av landets mest aktive klima-skribenter. Han ønsker å bidra til å videreutvikle Besteforeldreaksjonen som en radikal, faktabasert og samfunnsendrende organisasjon. «Klimagassutslipp fra Norge og andre rike land gir klimaskader som rammer fattige land først og kraftigst. Arbeidet for å begrense klimaendringene er den største utfordring for global helse i vårt hundreår.» Gunnar.Kvale@uib.no

brita-100

Brita Helleborg, Porsgrunn. Sivilingeniør i kjemi har og har jobbet med forskning for Hydro. Nå er hun ansatt i IT-selskapet EVRY, og synes hun har en interessant og lærerik jobb. Hun har sin egen matblogg: britadiktermat – «matglede for hverdagshelse». Lokallagsleder av Besteforeldreaksjonen i Grenland. «Klimakampen er det viktigste vi kan engasjere oss i. Kanskje barnebarnet mitt på to år er i live om 100 år og opplever konsekvensene av det vi gjør nå – og det vi ikke gjør nå!» brita.helleborg@icloud.com

kristin-aspelund-100Kristin Aspelund, Oslo. Pensjonert lege som de senere år jobbet med forebyggende helsearbeid innen Arbeidstilsynet og som bedriftslege. Erik Dammann med FIVH overbeviste meg på 70-tallet om viktigheten av å ta vare på naturen og naturressursene. Bestemor til 5 og bekymret for den fremtiden som møter dem. «Gjennom Besteforeldreaksjonen opplever jeg at jeg medvirker til at fremtidige generasjoner – også globalt – kan sikres tilfredsstillende livsvilkår og livskvalitet.» kristin.aspelund@hotmail.com

holstChristian F. Holst, Båtstø. Pensjonert ingeniør innen elektronikk. Har lenge vært engasjert i arbeid mot krig og for bevaring av miljøet. Som bestefar er han sterkt opptatt av hvordan verden vil se ut for sine åtte barnebarn. Flere av dem er heldigvis miljøengasjerte, oppegående unge mennesker, sier han. Ble med i Besteforeldrenes klimaaksjon for tre år siden. «Er opptatt av å få frem det positive ved et grønt skifte. Vi skal over i et nytt paradigme hvor livsstilen skal være langsom og der liv går foran profitt.» chholst@online.no

Kåre Eie, Kristiansand, kaare.eie@me.com