Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Et mer ansvarlig samfunn

Ungdomsorganisasjonen Spire inviterer til seminar:
Et mer ansvarlig samfunn, hvordan kommer vi oss dit?

Måten samfunnet og det økonomiske systemet er organisert på er ikke bærekraftig – verken for klima, miljø eller mennesker.

For å fikse klimakrisa og stoppe utarming av jordas ressurser må vi derfor omorganisere samfunnet og måten vi lever på. Dette krever både globale og lokale initiativ. Vi i Spire ser et sterkt behov for belyse alternative løsninger og perspektiver som vil ta oss i en ny og bedre retning.

Under seminaret møter vi fire innledere med ulike tilnærminger og perspektiver som vil vise veien til et mer ansvarlig samfunn.

Mer informasjon om seminaret her:
https://www.facebook.com/events/1409678865874611

Spre kunnskap –
del denne saken!