Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Klimafrokost om utfasing av olje

Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?

Torsdag 26. september inviterer Norsk Klimastiftelse til klimafrokost med et tema som blir mer aktuelt for hvert år som går: Hvordan avrunder vi oljealderen med stil parallelt med at vi utvikler ny næringsvirksomhet og ny verdiskaping?

Utgangspunkter er:

  • Oljens betydning i norsk økonomi vil falle. Det kommer tydelig fram i regjeringens perspektivmelding.
  • Norge har et stort behov for å erstatte arbeidsplasser knyttet til oljesektoren med andre produktive jobber.
  • Paris-avtalen og klimapolitikk vil i økende grad sette rammer rundt oljesektoren, både internasjonalt og i Norge

Mer info og påmelding HER

 

Spre kunnskap –
del denne saken!