Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Klimaseminar i Kristiansand

Felles framtid—felles jord. Hvem snakker sammen?

PROGRAM:
– Teologisk begrunnelse for å handle nå – hva kan kirker og menigheter gjøre?
– Hva skjedde på FNs klimatoppmøte i november i Polen?
– Klimaalliansen har gode tips: «Bil, Biff og Bolig»!
– FNs 17 bærekraftsmål i Kristiansand?
– En ung røst i protest!

BIDRAGSYTERE:
– Svein Tveitdal,  Besteforeldrenes klimaaksjon
– Knut Hallen, leder av Samarbeid Menighet og Misjon
– Per Ivar Våje, seniorrådgiver i Kirkerådet for diakoni og samfunn
– Arne Otto Iversen i Klimaalliansen, Kristiansand

Mer informasjon og påmelding: http://www.randesund.no/klimakrise-seminar.html

Spre kunnskap –
del denne saken!