Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Budsjettstafett «Sammen for klima»

Fra markeringen 25.10

Kjære medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon!

Ukentlige markeringer mot klimasatsingen i budsjettet: Rapporten fra IPCC som ble offentliggjort 8.10, viser hvilke raske og radikale endringer som må til i klimapolitikken for at temperatur ikke skal overstige 1,5 graders globalt. I lys av dette er klimasatsingen i forslaget til statsbudsjettet altfor svak. Vi har tolv år på å halvere verdens klimagassutslipp. Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 legges det bare opp til å kutte 17,6 % av utslippene fram mot 2030.  Derfor går BKA sammen med våre klimaallierte – Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Miljøagentene og Spire – om et budsjettstafett med ukentlige markeringer mot klimasatsingen i statsbudsjettet.

Budsjettstafetten «Sammen for klima» startet med markeringen torsdag 25.10 kl. 8 på Eidsvolls plass. Tidspunktet er valgt slik at vi blir synlige for Stortingsrepresentantene når de kommer på arbeid.  Markeringene vil fortsette hver torsdag kl. 8 fram til budsjettet vedtas i desember, og Stortingsrepresentantene er blitt informert om dette.

Budsjettstafetten fortsetter hver torsdag og avsluttes med stor fellesmarkering 6. desember kl 16.30 – 17.30. Besteforeldrene har tatt på seg ansvar for to appeller og allsang.

På Facebook står det: «Vi trenger DEG med på laget. Stikk innom før jobb i fem, ti eller 60 minutter. Markeringene er åpne for alle. Vi stiller med varm drikke, resteboller fra Too Good To Go, musikk og appeller, god stemning. Markeringene passer like godt for barn, ungdom, voksne og pensjonister. ❤️

Med hilsen
Linda Rundquist Parr, leder av Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn

Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimafrokost om mat og klima

Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser?

Kjøttforbruket må ned om klimamålene skal nåes. Hva kan politikken og næringslivet gjøre for å fremme en slik omstilling? Hva vil endring i kostholdet bety for landbruksnæringen og matindustrien? Hvilke helsegevinster kan oppnås? Og hvordan vil klimaendringene påvirke vår og verdens mulighet til å produsere nok og riktig mat?

Frokost serveres fra kl 07.30. Påmelding:
https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-hvordan-kan-vi-kutte-klimagassutslippene-forbundet-med-maten-vi-spiser/ 

Spre kunnskap –
del denne saken!