Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Klimafrokost om klimarisiko

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko.

Utslippene øker og klimaendringene akselererer. Med Paris‐avtalen kan vi vente oss en stadig strammere klimapolitikk. Ny teknologi utfordrer eksisterende produkter og forretningsmodeller. Samtidig ser vi at klimaendringer fører til mer ekstremvær, og gjør stor skade.

Summen av dette er klimarisikoen som norske bedrifter i alle næringer nå står overfor, og som må håndteres om man ønsker lønnsomhet og vekst i en verden som på kort tid skal omstilles til et lavutslippssamfunn.

Program og påmelding:
https://klimastiftelsen.no/arrangement/frokostseminar-hva-er-klimarisikoen-for-norske-bedrifter/

Spre kunnskap –
del denne saken!