Klimaomstilling: nasjonal konferanse

  • DATO: 
    03/05/2023 - 04/05/2023
  • Klokkeslett: 
    onsdag kl 09:00 til torsdag kl 15:00
  • STED: 
    Sogndal, Quality Hotel

#Klimaomstilling er ein årleg, nasjonal arena for deling av kunnskap knytt til nokre av dei største samfunnsutfordringane me har. I år vert søkelyset sett på dei vanskelege vala i klimaarbeidet.

Ofte blir desse vala framstilt som dilemma der samfunnet må velje mellom ulike gode føremål.

Fra det store bilete til konkrete tiltak – kor ligg utfordringane?

Konferansen vil vere delt opp i forskjellige bolkar, med plenumsinnlegg, parallellsesjonar, gruppearbeid, fysiske aktivitetar og kveldsprogram. Me startar onsdag 3. mai kl. 9.00 og er ferdig torsdag 4. mai kl. 15.00.

Meir informasjon her: https://klimaomstilling.no/program


Spre klimavett,
del denne saken!