Verden kan endres

I 2016 fylte Besteforeldrenes klimaaksjon 10 år etter at bibliotekar Halfdan Wiik fra Stord i 2006 tok initiativ til oppropet fra «Besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk», med støtte fra kjente besteforeldre innen politikk, kulturliv, akademia og kirke. Du kan lese mer om dette her: Besteforeldreaksjonen, bakgrunn og historie

halfdan knarvik

God og effektiv klimapolitikk er et spørsmål om solidaritet mellom generasjonene, og om kollektiv fornuft, sier Wiik. Vi trenger en handlingsregel ikke bare for pengene våre, men for vår bruk av natur og ressurser – slik at vi ikke kommer i skade for å undergrave livsgrunnlaget for dem som kommer etter oss. Klimaproblemene kan virke overveldende, og det er lett å miste trua på at det nytter å gjøre noe. Gjennom Besteforeldreaksjonen ønsket jeg å ta opp kampen mot denne pessimismen, stille politikere til ansvar og støtte og oppmuntre alle som vil gjøre en innsats for en økologisk bærekraftig utvikling. Besteforeldre kan være endringsagenter. Sammen har mennesker utrettet store ting før. Vi er ikke maktesløse. Det er ikke naivt å dyrke håp og optimisme. Det er livsnødvendig!

Intervju med Halfdan Wiik: «Barnebarna våre skal vite at jeg og Sigrid gjorde det vi kunne.»

Fra festtale under jubileumsmiddagen på landsmøtet i Trondheim, september 2016:

  • Jeg har alltid tenkt at det er mange som hadde bedre forutsetninger enn meg for å ta et slikt initiativ som det jeg tok i 2006. Men det var en moralsk nødvendighet at det blei gjort. Og siden ingen andre gjorde det, så var jeg nødt til å gjøre det sjøl.
  • Vi tilhører en generasjon som har opplevd en enestående materiell framgang i livene våre. I dag veit vi at det har hatt en pris, selv om det var utilsikta. Den regninga kan vi ikke bare stikke av fra og overlate til barn og barnebarn!
  • Tilliten til norske politikeres evne til å ta innover seg klimaalvoret, er tynnslitt. Sjøl velger jeg likevel å trekke fram det positive som også har skjedd, Det kanskje viktigste er at det ikke lenger bare er miljøorganisasjonene som snakker om klima og krever handling.
  • Vi skal ikke gjøre oss mer betydningsfulle enn vi er. Men Besteforeldrenes klimaaksjon er blitt et kjent og respektert innslag i klimakampen. Særlig vil jeg framheve betydningen av initiativet vi tok da vi bestemte oss for å gå ut til andre organisasjoner og invitere dem med i kampanjen «Klimavalg 2013». 
  • Som besteforeldre har vi ikke rett til å være pessimister. Nå skal vi heller gratulere oss sjøl med innsatsen så langt, og forsikre hverandre, og alle barn, at vi har tenkt å holde det gående i minst ti år til. Dessverre blir det nok bruk for oss.

I 2016 valgte Halfdan Wiik å trekke seg som styreleder for Besteforeldreaksjonen, etter 10 år. Han er nå redaktør for nettsidene, og tar på seg oppdrag som inspirator og foredragsholder. – Jeg er ingen ekspert på klima, sier han. Det er det andre som veit mye mer om. Men jeg har vært miljøaktivist hele mitt voksne liv, og har tenkt mye på hva det vil si å drive med verdibasert, opinionsbyggende arbeid. Det diskuterer jeg gjerne med andre engasjerte folk. Det er bare å ta kontakt hvis det er noen som ønsker et foredrag eller en appell eller noe annet. Jeg bor i Bergen og delvis på Stord, og kan nås på telefon 971 96 809. Epost: hw@hsh.no

Halfdans barnebarn Helena 4 år, på vei ut i verden.

Halfdans barnebarn Helena 4 år, på vei ut i verden.

Marsj for klima i Bergen 2015: Helena 11 år og bestefar Halfdan

Helena og bestefar marsjerer for klima, Bergen 2015