Klimarettssaken Dag 6

Vi nærmer oss slutten på saken, og dette var regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds dag i retten. Som ventet avviste han alle påstander fra saksøkerne, inkludert vår tolkning av Grunnlovens § 112. Tiltakskravene er ivaretatt ved tilslutning til Paris-avtalen og annet. Miljøkonsekvenser ved forbrenning av norsk olje utenfor norsk territorium er ikke relevant for den norske Grunnloven, mener han.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimarettssaken Dag 5

En lang dag i sal K 31 i Borgarting lagmannsrett begynte med advokat Feinberg, som begrunnet hvorfor saksøkerne mener det er begått alvorlige saksbehandlingsfeil. Advokat Hambro tok for seg sakens menneskerettslige sider. Regjeringsadvokat Sejersted avsluttet dagen. Han avviser prinsipielt at Grl. § 112 er en rettighetsbestemmelse. Han vil fortsette sitt foredrag i morgen.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ketil Lunds partsforklaring

Ketil Lund representerer Besteforeldrenes klimaaksjon ved ankesaken. Han var dommer i høyesterett i 19 år. Han ledet granskingen av de hemmelige tjenestene i den såkalte Lund-kommisjonen, og var advokat for Naturvernforbundet i Alta-saken på slutten av 70-tallet og starten på 80-tallet. Les hans forklaring her, slik den ble lagt fram for Borgarting lagmannsrett 6. november.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimarettssaken Dag 4

– Ved slutten av første uka henger staten i tauene, sier Steinar Winther Christensen. Advokatene Hambro og Feinberg har gjort en formidabel innsats, sammen med eksperter og sakkyndige. Mye vil avhenge av hvordan Grunnlovens § 112 tolkes, – som begrenset til norske forhold, eller som et ansvar som strekker seg ut over landets grenser og dermed også får følger for norsk oljeeksport.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Følg med i ankesaken

For dagspressen og andre nyhetsmedia har klimasøksmålet som går for lagmannsretten, ikke samme nyhetens interesse som i 2017. Løsninga for den som vil være oppdatert, er å følge med på nyhetsbulletinene fra Besteforeldreaksjonen. Dessuten må man få med seg de gode daglige oppsummeringene fra Klimasøksmål Arktis. Og den som vil, kan faktisk få med seg det som skjer inne i rettssalen på video.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimarettssaken Dag 3

– En «massakre» kaller Steinar Winther Christensen det som i dagens rettsmøte ble lagt fram av økonomene Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl. De har sett på vurderingene som ble gjort før tildelingen av konsesjoner i Barentshavet sørøst, og fant mange alvorlige feil. Steinar opplevde det som nok en god dag for saksøkerne, mens regjeringens beslutningsgrunnlag framstår som stadig mer tvilsomt.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimarettssaken Dag 2

– Dette ble en god dag for oss, sier Steinar Winther Christensen. Den åpnet med forklaring fra Ketil Lund på vegne av Besteforeldrene. Han gikk sterkt i rette med tingrettens dom fra 2017. Blir denne stående, er Grunnlovens § 112 en meningsløs bestemmelse, sa han. To av landets fremste klimaforskere forklarte seg også, og understreket begge nødvendigheten av en meget restriktiv klimapolitikk.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Trur saka kan vinnast

Me hadde ikkje gått til sak viss ikkje me trudde me kunne vinna, seier NU-leiar Gaute Eiterjord til Framtida.no. Han får støtte av jussprofessor Jørn Øyrehaugen Sunde, som meiner at tida som har gått sidan forrige runde aukar sjansane for å vinna fram. – Klimaendringane vert berre tydlegare og tydelegare, og semja om at dei faktisk skjer vert større og større. Dommarar lever òg i samfunnet.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimarettssaken Dag 1

I første nyhetsbulletin fra Lagmannsretten sier Steinar W. Christensen at prosessfullmektig Cathrine Hambro holdt et overbevisende innlegg. Hun la fram vår forståelse av Grunnlovens § 112, og gikk også inn på internasjonal juss. Størst inntrykk på Steinar gjorde leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord. «Han ga en veldig ryddig og til dels bevegende forklaring på hvorfor de unge søker domstolens hjelp.»

Les mer…

8kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

I strid med Grunnlova

Gunnar Kvåle bur i Os sør for Bergen. Han er professor i internasjonal helse, og sit i landsstyret for Besteforeldrenes klimaaksjon. I dag, i høve starten på ankesaka, skriv han i lokalavisa Os og Fusaposten og fortel sambygdingane sine kvifor me saksøker staten for brot på Grunnlova. Norsk olje- og klimapolitikk styrer mot ei global oppvarming langt over målet om å halda global oppvarming under 2 grader.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!