Inn i klimarettssaken

Naturvernforbundets landsstyre har enstemmig besluttet å inngå som partshjelp i Folkets klimasøksmål mot staten. Det er samme rolle som Besteforeldrenes klimaaksjon har, i saken som føres av Greenpeace og Natur og Ungdom. – Dette er et historisk søksmål, og jeg er stolt over at Naturvernforbundet nå inngår som partshjelp i århundrets rettssak, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En uholdbar dom

Er Grunnlovens 112 alvorlig ment? Det er tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund som spør slik i siste nummer av Ny Tid. Han representerer Besteforeldrenes klimaaksjon, som er partshjelper i klimarettssaken som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten. – Hvis svaret på spørsmålet er ja, og Stortinget har ment det som står der, kan ikke dommen fra tingretten bli stående. Den krenker føre-var-prinsippet som er et sentralt element i miljøparagrafen.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Må vente to år

Det er nå klart at klimasøksmålet, etter dom i tingretten 04.01.2018, kommer til ankebehandling i lagmannsretten 05.11.2019. Pensjonert advokat Steinar Winther Christensen har fulgt rettssaken som rådgiver for Besteforeldreaksjonen og sier at dette skyldes den generelt lange ventetid for ankesaker i Borgarting lagmannsrett. – Men tiden er på vår side og før ny runde vil vi trolig ha ytterligere faglig støtte for klimaets svanesang om vi ikke våkner.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Høyesterett neste?

Klimadommen fra Oslo tingrett er blitt anket av saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom, som også ber om at saken går direkte til Høyesterett. 9. mars forelå Regjeringsadvokatens anketilsvar, der han motsetter seg en slik behandling. Det kan i verste fall bety at vi må vente i to år på at saken kommer opp for lagmannsretten, sier pensjonert advokat Steinar Winther Christensen som har fulgt rettsprosessen nøye, og vært juridisk rådgiver for Besteforeldreaksjonen.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Anker klimadommen

Greenpeace og Natur og Ungdom kunngjorde i dag at de anker dommen i klimasøksmålet til Høyesterett. – Dette er flott og i samsvar med det mange i Besteforeldreaksjonen ønsker, sier leder Steinar Høiback. Som partshjelper var vi skuffet over resultatet i tingretten, men setter vårt håp til at Høyesterett bedre forstår alvoret, og at tiden er knapp hvis vi skal ta hensyn til kommende generasjoner og gjøre vårt for å hindre en farlig global oppvarming.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Urimeleg tolking av Grunnlova

Frå fagleg hald er det eit alminneleg synspunkt at dommen bør ankast, seier jussprofessor Inge Lorange Backer til Dag og Tid, i ein større reportasje avisa har om klimarettssaka. Det som har skapt mest diskusjon i dei juridiske miljøa, er at tingrettsdommen ser vekk frå utsleppa frå eksportert olje og gass. Det er den svakaste sida ved dommen, meiner Backer. Han får støtte frå kollega Jan Fridthjof Bernt, som kallar det «fullstendig skivebom».

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Klimadommen bør ankes

I dommen fra Oslo tingrett er flere vesentlige forhold ikke blitt tilstrekkelig vurdert, hevder styremedlem i Besteforeldreaksjonen, Gunnar Kvåle i en kronikk i Bergens Tidende. Retten legger til grunn at det ikke skal tas hensyn til utslipp fra norsk olje andre steder i verden. Men også våre egne utslipp er langt over det forsvarlige. «23. konsesjonsrunde bidrar til å øke klimautslippene i en tid da Norge har forpliktet seg, gjennom bl.a. Parisavtalen, til en sterk reduksjon.»

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ulike klimarettssaker – ulikt utfall

Debatten går høyt etter klimadommen i Oslo tingrett. Mange mener den er gal og urettferdig. En som har markert seg med et noe annerledes synspunkt er Frans-Jan Parmentier, forsker i arktisk økologi ved Universitet i Tromsø. Han sammenligner med dommen i Haag der miljøstiftelsen Urgenda fikk medhold i sitt klimasøksmål mot den nederlandske staten, og spør: – Hva er forskjellen, og hvorfor nådde ikke det norske klimasøksmålet fram på samme måte?

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ikke ulovlig, men galt

Miljøbevegelsen tapte klimasøksmålet. Dermed har jussen talt: Slik Grunnloven er formulert, og nå tolket, er det ikke ulovlig å åpne nye oljefelter utenfor kysten av Norge, selv om oljen og gassen vil bidra til den globale oppvarmingen, som i sin tur truer helsen til både nålevende mennesker, fremtidige generasjoner og andre former for liv på jordkloden. Staten har ikke brutt loven. Men betyr det at den har handlet riktig? spør naturfilosof Sigurd Hverven.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Dårlig dom, dårlig stortingsvedtak

Dommen fra Oslo tingrett i klimarettssaken ignorerer vårt lands internasjonale forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter, klima og miljø, skriver professor dr. juris Beate Sjåfjell i en kronikk i Dagsavisen i dag. Hun hevder at Stortinget heller ikke visste hva det gjorde da 23. konsesjonsrunde i Barentshavet ble vedtatt, fordi konsekvensene av tiltaket ikke var tilfredsstillende utredet slik det uttrykkelig kreves etter Grunnlovens § 112.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!