Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål Arktis"

Klima og rettigheter

Da BKA sendte sin klimasøksmålsklage til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, var det én som mer enn noen andre hadde jobba for oss med saken: Mads Andenæs, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter. Hva er hovedinnholdet i klagen? Og hvorfor er han så opptatt av denne saken? Det forteller han om i dette intervjuet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vi ses i Strasbourg!

Besteforeldrene har klaget klimasøksmålet inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. BKA hevder at oljevirksomheten i Arktis er i strid med Menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 2 om «retten til liv», ved at den sikter mot utvinning til siste dråpe, – selv om vi vet at dette er ikke er forenlig med målene i Parisavtalen.

Spre klimavett,
del denne saken!

«Juridisk herværk»

22.12.2020 var ingen god dag verken for rettsstaten eller Høyesterett, konkluderer høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen i en drøfting av klimadommen. Han har i mange år vært opptatt av rettighetene vi er gitt i Grunnlovens § 112. Nå kaller han dommen «jurdisk herværk», og mener saken bør gå videre til Menneskerettsdomstolen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og menneskeretter

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har i forening for miljørett uttalt at Nasjonal institusjon for menneskeretter (NIM) bør trekke tilbake sin rapport om klima. Det reagerer professor Mads Andenæs på. Han arbeider med internasjonal rett, og mener Sejersted prøver å underminere arbeidet for å styrke det uavhengige rettsvernet.

Spre klimavett,
del denne saken!

– En ikke endelig dom

Teolog Elisabet Breen ser dommen i Høyesterett som psykologisk forsvar mot å ta innover oss klimaalvoret. – Men det fins alternativer til det fossile, selvopptatte og storforbrukende livet. «Det fins et samfunn på den andre siden av våre benektelser og selvforsvar som er atskillig bedre enn den rasende naturen vi får i fanget hvis vi sitter stille.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Politikk og rett

– For å unngå å bli politisk, vert Høgsterett ekstremt politisk, konkluderar rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde i ei forelesing om domstolane si rolle i klimasøksmålet. Det dreier seg om komplekse spørsmål i norsk og europeisk rettspraksis. No kan det bli opp til domstolen i Strasbourg. Men er det ei særleg demokratisk løysing?

Spre klimavett,
del denne saken!

– En nærsynt dom

Høyesterett hadde mulighet til å stille seg på parti med fremtiden. I stedet valgte den nærsynt juss, skriver Hans Petter Graver. Han er professor ved UiO og forfatter av boka «Jussens helter». Trass i visse lyspunkt mener han klima-dommen er bakstreversk. «Den innebærer at det ikke er mulig for domstolene å overprøve myndighetenes klimapolitikk.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Alt som før, ingenting som før

Staten vant, men klimasøksmålets politiske virkninger vil merkes hver gang olje og klima berøres, skriver redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima, i en kommentar til  dommen i Høyesterett. – Det er Stortinget som avgjør hvordan oljepolitikken skal se ut, ikke domstolene. Sånn har det vært, og sånn vil det bli. Likevel vil debatten aldri bli som før.

Spre klimavett,
del denne saken!

Anke forkastet, viktig dissens

Leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar W. Christensen, er skuffet over dommen i Høyesterett som ga staten medhold. Flertallet massakrerer nesten Grunnlovens miljøparagraf, sier han. – Et stort lyspunkt var likevel dissensen som fastslår at det er begått alvorlige saksbehandlingsfeil mht utredning av klimakonsekvenser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Dom i klimasaken tirsdag

Dommen i klimasøksmålet blir avsagt etter muntlig votering tirsdag 22. desember klokken ni, varsler Høyesterett. Retten behandlet søksmålet over syv dager i plenum i november. Hovedspørsmålet er om tillatelser for petroleumsutvinning nær iskanten i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens miljøparagraf 112.

Spre klimavett,
del denne saken!