Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål Arktis"

Norsk høyesterett like modig?

– Urgenda-dommen har sprengt grenser, sa Besteforeldre-leder og pensjonert advokat, Steinar Winther Christensen. – Utfordringen for vår egen Høyesterett blir å vise samme klare tanke og mot som dommerne i den enstemmige avgjørelse fra Nederland. Onsdag kveld deltok han på et møte i Klimahuset, der Urgenda-leder Marjan Minnesma var med og delte sine erfaringer med norske venner.

Erfaringer fra Nederland

For snart et år siden ble Urgenda-rettssaken avslutta med full seier for miljøinteressene. Høyesterett fastslo at regjeringen plikter å redusere landets klimautslipp med minst 25 prosent innen utgangen av 2020. Onsdag 21 oktober vil Urgenda-leder Marjan Minnesma til Oslo dele sine erfaringer med de norske miljøorganisasjonene – foran ankesaken som starter 4. november.

Slipper Høyesteretts-regning

Det er nå avgjort at Greenpeace og Natur og Ungdom får innvilget fri saksførsel for behandling av klimarettssaken i Høyesterett. – En utrolig gledelig avgjørelse, som både gjør det lettere for oss å gjennomføre søksmålet og understreker den prinsipielt viktige betydningen av søksmålet, sier organisasjonene, som ellers opplyser at kronerullingen fortsetter – til dekning av andre utgifter.

Politikk og juss

Det er duket for to viktige plenumsavgjørelser i Høyesterett i løpet av noen måneder. Begge de to sakene er reist av interesseorganisasjoner, og begge – både klimasøksmålet fra miljøorganisasjonene og Acer-søksmålet fra Nei til EU – har bakgrunn i politiske prosesser og vedtak i folkevalgte organer. – Dette er ekstraordinært, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til magasinet Rett24.

Til Høyesterett

Klimasøksmål Arktis går helt til Høyesterett, der saken skal behandles i plenum. Sammen med Greenpeace og NU møter Besteforeldrenes klimaaksjon staten i landets øverste domstol 4. november. I artikkelen «Syv ting du må vite om klimasøksmålet» har Greenpeace laget en fyldig oppsummering for alle som vil bli bedre kjent med bakgrunn, grunnlag og muligheter for å støtte saken.

Klima og menneskerettigheter

En epost fra Espen Oseid Danielsen ramla inn i postkassen: – «Hei, jeg er nylig utdannet jurist med spesialisering innen internasjonal klima- og miljørett.» I masteroppgaven sin om klimaendringer og menneskeretter utforsker han hvordan hardt rammede land kan holde store utslipps-land ansvarlige. Tusener dør, og vi må våge å reise spørsmålet om det foregår et folkemord, mener Danielsen.

Fra debatten: om juss og politikk

«Klimafeltet er ikkje berre eit område for politikk, det er underlagt overordna rettslege normer», skrev nylig to besteforeldre i en kronikk om klimarettsaken i Nordnorsk debatt. En jussprofessor i Tromsø hevdet i en kommentar at politiske vedtak ikke bør overprøves av domstolene. Og i dag får professoren svar fra styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, advokat Steinar Winther Christensen.

Grunnlova vernar og tryggjer

17. mai-feiringa blir annleis i år. Men bakgrunnen er den same som alltid: Grunnlova vart til. Grunnlova vernar konstitusjonen og borgarane. – Men Grunnlova vernar også livsmiljøet vårt, minner besteforeldre i Tromsø om i eit innlegg i Nordnorsk debatt. Difor er det at klimarettsaka no kjem opp for Høgsterett. «Klimafeltet er ikkje berre eit område for politikk, men underlagt overordna rettslege normer.»

Klimasøksmålet til Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har i dag bestemt å slippe inn anken fra Natur og Ungdom og Greenpeace over lagmannsrettens dom i sak mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelpere. Ankesaken skal avgjøres av Høyesterett i plenum. – Det viser bare at saken er av stor samfunnsmessig betydning, sier Steinar Winther Christensen.

Tror på seier i Høyesterett

Klimasøksmålet har gått fra å bli latterliggjort som «grunnlovsaktivisme» av regjeringsadvokaten i tingretten til å være av prinsipiell betydning i dommen fra lagmannsretten. I et innlegg i Dagsavisen forklarer lederne for organisasjonene bak søksmålet hvorfor de har anket til Høyesterett – og har tro på at det endelige utfallet kan bli et annet, og bidra til en mer bærekraftig norsk oljepolitikk.