Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål Arktis"

Rettigheter og klima

Staten har levert sitt svar til Den europeiske menneskerettsdomstolen, etter klagen fra Natur og Ungdom og Greenpeace på høyesterettsdom. – Ikke uventa legger regjeringsadvokaten seg på en hard og avvisende linje, sier Steinar Winther Christensen. Han tror likevel ikke kravet om at klagen avvises uten realitetsbehandling, vil føre fram.

Spre klimavett,
del denne saken!

Oljedebatt i nytt spor

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener det ikke er rom i Grunnloven for å godkjenne flere oljeprosjekter, sies det i en utredning til Olje- og energidepartementet om plan for utbygging og drift av nye felt. BKA-leder Steinar Winther Christensen sier dette må få konsekvenser og kan tvinge oljedebatten inn i et nytt spor.

Spre klimavett,
del denne saken!

Partshjelp i Strasbourg

Tidligere i år kom beskjeden fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) om at den vil se på klagen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, etter den norske klimadommen. BKA har nå søkt om å få intervenere til støtte for de to klagerne. – Det er viktig å vise bredden i protesten mot dommen i Høyesterett, sier Steinar Winther Christensen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Krever svar fra Norge

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg mener klimaklagen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, etter dom i Høyesterett, kan bli en prinsipielt viktig sak, – og har gitt den norske regjeringen en tidsfrist for å uttale seg. Leder i BKA, Steinar Winther Christensen, kaller det en veldig gledelig nyhet for alle som er opptatt av miljørett.

Spre klimavett,
del denne saken!

Olje, utslipp, ansvar

Har Norge et ansvar for klimagassutslipp fra norsk olje som forbrukes i utlandet? Spørsmålet sto sentralt under klimarettssaken, og Høyesterett svarte til slutt nei. Men et flertall i folket er enig med miljøorganisasjonene, viser en undersøkelse offentliggjort i Klassekampen. – Sunn fornuft, kaller Steinar Winther Christensen det.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skuffende av Norge

FNs menneskerettighetsråd behandler i høst et forslag om å anerkjenne retten til et trygt, rent og sunt miljø. Aldri før har rådet så tydelig knyttet klima og miljø til folks grunnleggende rettigheter. Men Norge ser ikke ut til å ville bidra. Hva skjer? Frykter man følger med tanke på at klimadommen er klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen?

Spre klimavett,
del denne saken!

Gjensyn med historisk søksmål

Snart blir det mulig å se filmen «Enhver har rett til» – en dokumentar av Thomas Østbye om klimasøksmålet. Lanseringsprodusent Guro Hansebakken har sendt oss et klipp der vi kan se fra rettssalen hvordan IEAs rapporter brukes til forsvar for norsk oljevirksomhet. – Et paradoks når vi nå har fått helt motsatt signal fra IEA, synes hun.

Spre klimavett,
del denne saken!

Domstolenes rolle

Svake tiltak mot global oppvarming kan være ulovlig, fastslår Christina Voigt. Hun er professor ved UiO, Institutt for offentlig rett, og har i to ti-år jobbet med klimarettslige spørsmål. Høyesterett ville ikke mene noe om konsesjoner i Barentshavet, fordi dette er politikkens, ikke rettens domene. Voigt er prinsipielt uenig i et slikt syn.

Spre klimavett,
del denne saken!

Unge uenige med domstolen

Den prestisjetunge «Holbergprisen i skolen» gikk i år til fire elever ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, som har skrevet en modig og tankevekkende oppgave om klimasøksmålet, høystrettsdommen og maktfordeling. Vi har snakka med en av dem, – som vedgår at det har vært vanskelig å holde uenigheten med Høyesterett tilbake!

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og rettigheter

Da BKA sendte sin klimasøksmålsklage til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, var det én som mer enn noen andre hadde jobba for oss med saken: Mads Andenæs, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter. Hva er hovedinnholdet i klagen? Og hvorfor er han så opptatt av denne saken? Det forteller han om i dette intervjuet.

Spre klimavett,
del denne saken!