Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål Arktis"

Politikk og rett

– For å unngå å bli politisk, vert Høgsterett ekstremt politisk, konkluderar rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde i ei forelesing om domstolane si rolle i klimasøksmålet. Det dreier seg om komplekse spørsmål i norsk og europeisk rettspraksis. No kan det bli opp til domstolen i Strasbourg. Men er det ei særleg demokratisk løysing?

Spre klimavett,
del denne saken!

– En nærsynt dom

Høyesterett hadde mulighet til å stille seg på parti med fremtiden. I stedet valgte den nærsynt juss, skriver Hans Petter Graver. Han er professor ved UiO og forfatter av boka «Jussens helter». Trass i visse lyspunkt mener han klima-dommen er bakstreversk. «Den innebærer at det ikke er mulig for domstolene å overprøve myndighetenes klimapolitikk.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Alt som før, ingenting som før

Staten vant, men klimasøksmålets politiske virkninger vil merkes hver gang olje og klima berøres, skriver redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima, i en kommentar til  dommen i Høyesterett. – Det er Stortinget som avgjør hvordan oljepolitikken skal se ut, ikke domstolene. Sånn har det vært, og sånn vil det bli. Likevel vil debatten aldri bli som før.

Spre klimavett,
del denne saken!

Anke forkastet, viktig dissens

Leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Steinar W. Christensen, er skuffet over dommen i Høyesterett som ga staten medhold. Flertallet massakrerer nesten Grunnlovens miljøparagraf, sier han. – Et stort lyspunkt var likevel dissensen som fastslår at det er begått alvorlige saksbehandlingsfeil mht utredning av klimakonsekvenser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Dom i klimasaken tirsdag

Dommen i klimasøksmålet blir avsagt etter muntlig votering tirsdag 22. desember klokken ni, varsler Høyesterett. Retten behandlet søksmålet over syv dager i plenum i november. Hovedspørsmålet er om tillatelser for petroleumsutvinning nær iskanten i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens miljøparagraf 112.

Spre klimavett,
del denne saken!

En eksistensiell utfordring

Sjuende og siste dag i Høyesterett har vist en enorm avstand mellom partene, sier Steinar W. Christensen. – De står lysår fra hverandre. Mens Regjeringsadvokaten har prøvd å minimalisere det hele til prøvingen av et enkelt og korrekt behandlet forvaltningsvedtak, har våre advokater løftet klimaspørsmålet fram som den eksistensielle utfordringen det er. Retten må nå vise det motet våre politikere ikke har.

Spre klimavett,
del denne saken!

Politiker ut mot Regjeringsadvokaten

Det er Regjeringsadvokaten som misforstår Grunnlovens § 112 – ikke miljøorganisasjonene, sier stortingsrepresentant Jette Christensen (Ap). Hun var saksordfører da paragrafen ble revidert i 2014. Sejersted har i Høyesterett hevdet at det er utenkelig at Stortinget skulle ønske å begrense statens handlingsrom. Men det var tvert imot at poenget, sier Christensen i et oppsiktsvekkende intervju med nrk.

Spre klimavett,
del denne saken!

«Alt er gjort etter boka»

På dag 6 i retten fortsatte hardkjøret fra Regjeringsadvokaten, sier Steinar Winther Christensen. – Det er tydelig at han helgarderer: Først avviser han at Grunnloven og Menneskerettskonvensjonen har relevans og kommer til anvendelse i saken som gjelder oljeleting i Barentshavet. Dernest, hvis de likevel skulle gjøre det, så foreligger det ingen brudd på noen som helst bestemmelser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Som fanden leser bibelen

Dag 5 i retten er over, og Steinar Winther Christensen forteller om en stri tørn på tilhørerplass: – «Djevelens advokat» – regjeringsadvokat Fredrik Sejersted – fortsatte sitt angrep på vår og lagmannsrettens forståelse av Grunnlovens § 112. Jeg sier djevelen fordi hans tolking oppleves som «hvordan fanden leser Bibelen». Han prosederer som et fyrverkeri, og det gjelder å svekke lovens betydning.

Spre klimavett,
del denne saken!

Høyesterett på glattisen

Miljørettsekspert Inge Lorange Backer går i en artikkel i Aftenposten ut mot inhabiliseringen av to dommere fra Høyesteretts behandling av klimasøksmålet. Han mener vedtaket kan rokke ved legitimiteten til dommen som retten skal avsi. – «Utnevningene til dommer i Høyesterett skal sikre bredde i innsikt og erfaring. Det er denne bredden som Høyesterett selv bryter ned.»

Spre klimavett,
del denne saken!