Arkiv for kategorien: "Karbonfri energi"

Quiz for klima

Kvifor ikkje ein rask gatequiz til opplysning? Laurdag var BKA i Trondheim på Nordre gate og utfordra folk til å teste kunnskapen om fornybar energi. Mange let seg overraske av at fornybare investeringar har gått ned med 40 % sidan 2018, og at Equinor berre er 0,15 % fornybar. Noreg satsar på olje og lite anna, slik er det dessverre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Heilheitleg omstilling

På fem år har investeringane i fornybar energi gått ned med 40 %, medan dei i olja har auka med 16 %, viser ein rapport som BKA legg fram i dag. – Det skulle sjølvsagt vore omvendt, seier Ola Dimmen, som har leia arbeidet. Men like viktig som tempo, er at omstillinga er heilheitleg, dvs. vi må løyse klimakrisa utan å forverre naturkrisa.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ny giv for kjernekraft?

I samarbeid med flere miljøorganisasjoner planlegger BKA i Agder en konferanse om kjernekraft. Lederen i lokallaget, Yngvar Olsen, forteller at bakgrunnen er at det nye selskapet Norsk Kjernekraft nå er etablert i Kristiansand. Det skal være en allsidig kunnskapsinnhenting der folk som er både for og imot blir invitert med.

Spre klimavett,
del denne saken!

Jordvarme ja takk

Det meste av vassdragsnaturen er allereie utbygd. Kvart einaste nye vindkraftanlegg vert det bråk av. Havvind må vi òg vere forsiktig med. Så kva gjer vi då? I eit innlegg i Adresseavisen har Ola Dimmen frå BKA trekt fram jordvarme som ein positiv moglegheit. «Meir vindkraft er unødvendig. Svaret ligg rett under beina våre

Spre klimavett,
del denne saken!

Energi, miljø og samfunn

Aksjonene mot politisk sommel i oppfølging av dommen om Fosen-vindturbinene gjelder urfolks- og menneskeretter. Men de aktualiserer også en problemstilling som surrer i bakgrunnen og er lite avklart: at presset for økt satsing på fornybar energi lett kommer i konflikt med naturverdier og naturbaserte næringer. Og hva gjør vi da?

Spre klimavett,
del denne saken!

Spare eller sløse?

Energikommisjonen peker på energisparing som vår største energikilde. Det støtter vi helt og fullt, skriver BKAs styreleder og generalsekretær, i Transit magasin. Det passer sammen med kravene i den nye naturavtalen. Når kommisjonen samtidig holder fast ved at sokkelen skal elektrifiseres, er det likevel noe som skurrer – og er lite framtidsretta.

Spre klimavett,
del denne saken!

Tviler på kjernekraft

Mens mange i miljøbevegelsen snuser på kjernekraft – som en mulig løsning på dilemmaer knytt til økende elkraftbehov, er Hans Martin Seip, professor i miljøkjemi, fortsatt skeptisk. I en artikkel viser han at gamle problemer med bl.a. avfallet, ikke er løst. Faren for katastrofer i krigs- og konfliktsoner er dessuten blitt mer påtrengende.

Spre klimavett,
del denne saken!

Tid for kjernekraft?

Europas energisystem er i krise, og jakten på nye og gamle løsninger er i gang: skifergass, blå hydrogen, mer vindkraft, kullkraftverk som gjenåpnes. Dette kan forverre klima- og naturproblemene, frykter Håkon Kryvi. Han er landsstyremedlem i BKA og mener kjernekraft bør få mer oppmerksomhet som en fremtidsrettet elkraft-leverandør.

Spre klimavett,
del denne saken!

Biodrivstoff til besvær

«Vil SV at mer regnskog skal forsvinne?» – spør miljøøkonom Bjart Holtsmark i et innlegg i Dagens Næringsliv i romjula. Bakgrunn er at SV har fått regjeringa med på å øke bruken av såkalt avansert biodrivstoff. Dette høres fint og tilforlaterlig ut, men er en type klimatiltak som i virkeligheten gjør mer skade enn gagn, mener Holtsmark.

Spre klimavett,
del denne saken!

Forsiktig med havvind

Etter alle konfliktene som har vært om landbasert vindkraft, er det mange som håper havvind vil være et mer ukontroversielt alternativ, uten store naturinngrep. Men her må vi være forsiktige og gå sakte fram, mener to forskere i Bergen. Vi har begrenset kunnskap om konsekvensene, og kan få flere ubehagelige overraskelser.

Spre klimavett,
del denne saken!