Arkiv for kategorien: "Fornybar energi"

Havvind et bedre svar

FrP har på Stortinget foreslått å stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land. I Stavanger Aftenblad får de støtte fra BKAs lokallag og Greenpeace. Det vil skade den grønne omstillingen og skape nye forsyningsproblemer for samfunnet, mener de. Skal oljeplattformene elektrifiseres, må det skje vha havvind.

Spre klimavett,
del denne saken!

Energi for framtida

– Den grønneste energien er den vi ikke bruker, og jeg ønsker vi kunne redusere forbruket vesentlig. Men det blir vanskelig, tror Håkon Kryvi, pensjonert miljøforvalter, aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon i hjembyen Bergen. – En realistisk tilnærming til klimautfordringene må omfatte både kjernekraft og geotermisk energi, mener han.

Spre klimavett,
del denne saken!

Trenger vi kjernekraft?

– Jeg vil ikke konkludere bastant at kjernekraft ikke kan spille en rolle i kampen for å redusere klimaendringene. Men vi må ikke se bort fra problemene. Det beste er om vi kan klare oss med fornybar energi og energisparing, sier Hans Martin Seip. Her kan du lese hans artikkel om en «ren energikilde» der mange har motforestillinger.

Spre klimavett,
del denne saken!

En god investering

Sol er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Selv i Norge gir sola 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Det har noen gjort noe med – som ekteparet Ragnhild og Finn Bjørnar Lund på Kjelsås i Oslo. De sparer flere tusen kroner i året, etter at de i fjor installerte solcellepaneler på taket, forteller de til Nordre Aker Budstikke i dag.

Spre klimavett,
del denne saken!

Drivstoff fra skog et blindspor

«Klimakur 2030» vil ha mer avansert biodrivstoff fra tømmerskogen, som et tiltak for å få ned utslippene fra veitrafikken. Men dette bygger på feil og mangelfull forståelse av karbonkretsløpet, hevder Erik Fleischer, som har sendt inn en høringsuttalelse om saken. Han mener Miljødirektoratet velger å overse faglige livsløpsanalyser som viser at utslippene faktisk vil øke snarere enn minke ved slike tiltak.

Spre klimavett,
del denne saken!

En framtid uten olje og gass

En hel lørdag med over 100 deltakere forteller om stort engasjement da Besteforeldrene og Naturvernforbundet inviterte til konferanse i Bergen om «Energi for framtida». Hva kan erstatte vår avhengighet av fossil energi? spurte vi. Hva er de realistiske alternativer? Sol, vind, bioenergi, vannkraft eller kjernekraft? Hva er miljøkonsekvensene? Og ikke minst: Trenger vi egentlig all denne energien?

Spre klimavett,
del denne saken!

Debatt: En klimavennlig framtid

Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten storstilt utbygging av fornybar energi. For å få til det, trengs et taktskifte i klimapolitikken, viser en rapport fra Naturvernforbundet. Men Kristoffer Rypdal er kritisk til vurderingene. «Vi mangler grunnlag for å vurdere om rapportens miljøscenario er politisk og økonomisk realiserbart, og en beskrivelse av hvilke virkemidler som skal til for å realisere det.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Når pressen svikter

Bergens Tidende valgte å kvele debatten etter en kronikk som forsvarte norsk oljeutvinning i et klimaperspektiv. I en kommentar karakteriserte energiforsker Peter Haugan det som faglig misvisende og en form for norsk klimafornekting. Men da han ville ta debatten videre, ble det avslag. «Kompleksiteten» ble for stor, mente avisen. De svikter som kunnskapsformidlere, mener Haugan

Spre klimavett,
del denne saken!

Vanskelige valg

«Vi er alle klar over at kloden er syk, og at mennesket både er den sykdomsfremkallende organismen og legen som kan gjøre den frisk.» Kristoffer Rypdal, professor i klimadynamikk, er klar i sin diagnose – og i medisinen han forskriver, som bl.a. er utbygging av vindkraft. Det betyr omstridte naturinngrep, men det finnes ingen kur uten bivirkninger, sier han. Enten vi liker det eller ikke.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimafornekting på norsk

Peter Haugan er klima- og energiforsker på Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, der han var med å etablere Bjerknessenteret for klimaforskning. Han har lenge sett seg lei på det han betegner som den spesielle norske formen for klimafornekting – som går ut på å være klimabevisst uten å å ville endre på noe vesentlig, og i hvert fall ikke noe som kan skade oljeinteressene.

Spre klimavett,
del denne saken!