Europas grønne batteri?

Kan norsk vannkraft bidra mer til fossilfri energiforsyning innenfor et større samarbeidsområde? Det mener Svein Brenne og Even Bakke, som er opptatt av mulighetene for en større satsing på pumpekraftverk. Begge har lang fartstid fra kraftbransjen, og nestleder Gro Nylander i Besteforeldreaksjonen er glad for at medlemmer bruker sin ekspertise på denne konstruktive måten, sier hun.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Mest lest: om solenergi

For meg som forsker er det litt merkelig å være vitne til politikernes veldige tro på biodrivstoff som en god klimaløsning, sa professor i geofysikk, Peter M. Haugan ved Bjerknessenteret for klimaforskning, i et intervju vi hadde med ham i februar. Ingen enkeltartikkel på nettsida har vakt større interesse hos leserne. Budskapet var klart: – Det finnes langt mer effektive og mindre skadelige måter å utnytte energien vi får fra sola, til glede for klima, miljø og mennesker.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Grønnere by i vest

Verdens byer står for 70 prosent av klimagassutslippene. Derfor har byene også en avgjørende rolle i løsningen på klimaproblemene. I Bergen dreier det seg dessuten om å løse de store lokale luftforurensingsproblemene og bli kvitt det helsefarlige «giftlokket» som plager byens innbyggere hver eneste vinter. I det første av en serie programmer om klima og miljø ser TV Vest på hva det vil måtte innebære for Vestlandets hovedstad å nå målet om å bli fossilfri.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Den effektive solenergien

For meg som forsker er det litt merkelig å være vitne til politikeres veldige tro på biodrivstoff som klimaløsning, sier Peter M. Haugan, professor i geofysikk ved Bjerknessenteret i Bergen. – Det er jo godt dokumentert at mye av det biodrivstoffet vi bruker, bidrar til å ødelegge regnskog, konkurrerer med matproduksjon og faktisk øker utslippene. Det finnes langt mer effektive måter å utnytte energien vi får fra sola, til glede for klima, miljø og mennesker.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Med regnskog på tanken

Nylig kom Regnskogsfondet med en rapport som advarer mot utviklingen i markedet for biodrivstoff, der klima- og miljøskadelig palmeolje tar en stadig større andel. I et innlegg i Dagsavisen spør Halfdan Wiik og Gunnar Kvåle fra Besteforeldreaksjonen om regjeringens ambisiøse biodrivstoffsatsing kan gjennomføres uten at det øker globale klimagassutslipp og uten at produksjonen vil konkurrere med matproduksjon og/eller gi ytterligere press på tropiske skoger?

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

På rett vei med bio?

I regjeringsplattformen som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har lagt fram, heter det at de vil «følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren». Målet skal være 40 prosent innblanding innen 2030. Men satsingen på biodrivstoff har møtt sterk kritikk de siste årene, både i Norge og internasjonalt. Mange mener det vil øke snarere enn redusere utslippene. I tillegg kommer arealkonflikter som kan bli store.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimatiltak kan øke utslippene

Den nylig framlagte klimameldinga varsler økt bruk av biodrivstoff for å få ned utslippene fra transportsektoren. Men dette er et tvilsomt virkemiddel, sier professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip. Isolert sett kan det slå positivt ut for de norske klimatallene, fordi SSB regner alt biodrivstoff som klimanøytralt – i tråd med internasjonale regler for slik statistikk. Men ser vi på det reelle klimaregnskapet, får vi et bilde som ikke er like hyggelig.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Energipolitikk og realiteter

Det finnes naturlover som ingen politisk grønnvasking kan oppheve, skriver Hans Ebbing, magister i filosofi og debattant på norsk venstreside gjennom mange år. Han tar et oppgjør med det han mener er overforenkla forestillinger om foredling av skog til drivstoff. Han er også kritisk til at Norge skal eksportere mer av vår elektriske kraft og bli Europas «grønne batteri». Det kan bety at vi gir fra oss kontrollen over den evigvarende vannkrafta vår, frykter han.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Biodrivstoff til besvær

Biodrivstoff til erstatning for bensin og diesel er blitt et hett tema i klimadebatten, etter at Venstre i desember fikk regjeringa med på et budsjettforlik med en kraftfull bio-opptrapping i løpet av de kommende år. Arbeiderpartiet ønsker å forsterke dette ytterligere. Samtidig viser det seg at de fleste miljøorganisasjoner er skeptiske og redd for at storproduksjon og bruk av biodrivstoff vil skape like store problemer som det løser. Det er bare mindre mengder som kan produseres bærekraftig, sier fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz. Gunnar Kvåle i Besteforeldreaksjonen vil ha forskerne mer på banen.

Les mer…

1kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

Miljøorganisasjoner ut mot FAO

Mens diskusjonen her heime går høyt om biodrivstoff fra palmeolje, har 46 miljøorganisasjoner gått sammen om et brev til FAO – FNs organisasjon for ernæring og landbruk, som de beskylder for å villede om mulighetene for å bruke skog til energiproduksjon. FAO har valgt å fremme bruk av bioenergi, til tross for at dette i økende grad bidrar til ødeleggelse av skog, og biodrivstoff  ikke er bedre for klimaet enn fossilt brensel, skriver organisasjonene. FAO burde i stedet fokusere på miljø, helse, biologisk mangfold og livsgrunnlaget for mange urfolk. God og langsiktig skogforvaltning kan være et viktig klimatiltak, heter det. 

Les mer…

!Skriv en kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!