Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Vindkraft, klima og natur

Vindkraft bygges ut på land i Norge som aldri før. Men er det behov for denne kraften i vårt vannkraftland? Hva med de omfattende naturødeleggelsene? Problemstillingen belyses fra folk i organisasjonen La Naturen Leve, fra miljøer som NTNU (om vannkraftpotensialet) og Statoil (om havvind) og fra et politisk ståsted (MDG).

Arrangør: Foreningen La Naturen Leve

Program og påmelding:
http://litteraturhuset.no/arrangement/norsk-vindkraft