Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Klimapoesi i Bikuben

Ta lunsjen i «Bikuben» denne mandagen! Birgitte Grimstad framfører utdrag av forestillingen «Jeg vil høre havet». Det blir også klimarapp(!) ved Ole Magnus Olsen Hegge, Rauand Ismail, Gina Gylver og Mikkel Mørch Sollie.

Som en del av Klimafestivalen §112 inviterer Besteforeldrenes klimaaksjon hver dag i uke 4 til «Klimapoesi i Bikuben». Kaféen er åpen for servering fra kl 1100. Gratis adgang!

Foreningen Grl. § 112: seminar om klimarettsaken

I forkant av seminaret arrangeres årsmøte for foreningens medlemsorganisasjoner. Valg av styre.   

Åpent årsmøteseminar begynner kl 16.30 og tar opp spørsmålet: «Hva skjer når kampen for klodens klima går rettens vei?»
Innledere: Høyesterettsadvokat Pål Lorentzen, professor i juss Beate Sjåfjell, UiO, advokat Cathrine Hambro, tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, m.f.l. Se PROGRAM

Bakgrunn: En historisk sak gikk for Oslo Tingrett i tiden 14. til 23.11.17. For første gang ble Grunnloven § 112 rettslig prøvd i saken mot staten reist av Greenpeace Nordic og Natur og Ungdom med Besteforeldrenes klimaaksjon som partshjelper. Den 4.1.18 kom dommen. Saksøkerne tapte kampen om å få 23. konsesjonsrunde kjent ugyldig av retten, og organisasjonene ble idømt store saks-omkostninger. Men saksøkerne fikk medhold i at Grunnloven gir miljøet rettigheter, slik slått fast i dommen: «§ 112 er en ny bestemmelse og forarbeidene må tillegges vesentlig vekt. De trekker klart i retning av at § 112 er en rettighetsbestemmelse. En slik forståelse ligger innenfor bestemmelsens ordlyd og ingen avgjørende rettskilder taler mot.» Det er en viktig seier som åpner nye perspektiver i kampen for et levelig miljø og klima.

Kampanjen Klimasøksmål Arktis og rettssaken har utvilsomt bidratt i offentlig debatt om Norges oljeutvinning, og har fått stor medieoppmerksomhet i inn – og utland. Klimasøksmål Arktis føyer seg inn i et globalt mønster av søksmål som borgere i ulike land må reise for å forsvare klima og miljø når politikken svikter. “Over the past 10 years courts are becoming more flexible. These isolated cases have started to flash up. It shows the willingness of courts to serve people.” Sier Cosmin Corendea, juridisk ekspert ved The United Nations University Institute for Environment i The Guardian (17.11.17) i en kommentar til klimaforsker James Hansens oppfordring til en søksmål-bølge.

Årsmøteseminaret 2018 er en videreføring av rundebordskonferansen som nyetablerte Foreningen Grunnloven § 112 arrangerte under Klimafestivalen § 112 i januar 2016 i Oslo, bl.a. i den hensikt å  kartlegge paragrafens anvendelsesområder, i retten så vel som i miljø- og klimapolitikken, og etablere samarbeid med aktører som ser det langsiktige, samfunnsendrende potensialet i § 112. Se mer på foreningens nettside: http://grl112.no