Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Sunshine Stories i Bergen

I forbindelse med Klimafestivalen 2018 inviterer SPIRE Bergen og Besteforeldrenes klimaaksjon Hordaland til en klimakveld der vi vender blikket utad mot den store verden!

Det blir visning av mini-dokumentarserien «Solskinnshistorier» – fortellinger fra den afrikanske landsbygda om solenergiens frigjørende kraft. Solenergi gir ikke «bare» strøm. Solenergi forandrer og forbedrer liv. Filmskaper Jill Johannessen kommer for å presentere filmene sine og fortelle om sine opplevelser i Afrika.

Kai Grieg fra FN-sambandet vil følge opp med foredrag om FNs bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Parisavtalen og bærekraftsmålene viser en ny form for internasjonalt samarbeid. Grieg viser oss hvordan disse to avtalene kommer til å prege verden de neste tretten årene.

Følg arrangementet på Facebook