Vindkraft, klima og natur

DATO: 18. apr 2018

KLOKKESLETT: kl 12:30 til kl 16:00

STED: Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren |

Vindkraft bygges ut på land i Norge som aldri før. Men er det behov for denne kraften i vårt vannkraftland? Hva med de omfattende naturødeleggelsene? Problemstillingen belyses fra folk i organisasjonen La Naturen Leve, fra miljøer som NTNU (om vannkraftpotensialet) og Statoil (om havvind) og fra et politisk ståsted (MDG).

Arrangør: Foreningen La Naturen Leve

Program og påmelding:
http://litteraturhuset.no/arrangement/norsk-vindkraft