Aktuelt

Elefanten i Glasgow

Norge liker å være best i klassen når det gjelder å støtte FNs anbefalinger. Men nå reiser Norge til Glasgow med en stor elefant i rommet, sier Svein Tveitdal. Kortsiktige økonomiske interesser i olje- og gassvirksomheten trumfer klare anbefalinger fra FN og viktige internasjonale organisasjoner som har endret posisjon etter advarsler fra forskerne.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kan ikke brennes!

Produksjonsplanene for fossilt brensel er farlig ute av takt med Paris-målene, ifølge ny rapport fra FNs miljøprogram UNEP. Til tross for økte klimaambisjoner og forpliktelser, planlegger landene å produsere mer enn dobbelt så mye fossilt brensel i 2030 som det verden kan tåle for å nå målet om å begrense globale oppvarming til 1,5 °C.

Spre klimavett,
del denne saken!

Økosorg og klimaangst

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 19. okt 2021
 • AV:
  Redaksjonen

Vi er i ferd med å gjøre ubotelig skade på livsgrunnlaget. Du trenger ikke være forsker for å se det, og det er lett å bli pessimistisk. Men det kan også føre til handling – når vi opplever at naturen rundt oss blir vandalisert, sier Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Og til en dypere forståelse av våre behov som mennesker.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Lite nytt fra Hurdal

Jernbanemann Svein Skartsæterhagen er skuffet etter å ha lest det som står i Hurdalsplattformen. Den nye regjeringa er på enkelte punkter mer jernbanevennlig enn den blå. Men det meste blir ved det gamle, frykter han. «Jernbanens fortrinn som energi- og arealeffektiv, minst forurensende og sikreste transportform nevnes ikke i plattformen.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Grønne industriplaner?

I VG kunne vi nylig lese om Equinors «gigantplaner» for ny grønn industri. Det skal investeres 350 mrd. kroner for perioden 2020–2030. – BKA er selvfølgelig positiv til all satsing på det som er framtidsretta. Men just derfor er det grunn til å sette spørsmålstegn ved flere av planene det her gjelder, mener landsstyremedlem Alf Engdal.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vil du verve andre?

I medlemsbrev fra BKA-leder legges det vekt på viktigheten av å verve nye medlemmer. Som andre organisasjoner har vi et visst frafall, og må jobbe for å være trygt over grensa som er satt for å motta statlig støtte. Hver og en av oss kan bidra. Vi har venner og bekjente som er bekymra for klima og barnas framtid. Hvorfor er de ikke medlemmer?

Spre klimavett,
del denne saken!

Ny hverdag i klimakampen

«Bravo! – Gratulerer! – Hurra!» Jubelropene ville ingen ende ta, da det ble klart at BKA endelig var kommet med på lista over organisasjoner med rett til statlig støtte. – Jeg jublet, jeg med. De to millionene gir oss en helt ny hverdag! sier Steinar Winther Christensen. – Og vi har store oppgaver foran oss, både organisatorisk og politisk!

Spre klimavett,
del denne saken!

En erklæring til besvær

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 13. okt 2021
 • AV:
  Redaksjonen

Hurdalserklæringen er lang – 80 sider. Den er interessant, og har mye positivt og fremadskuende i seg, sier generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon, Andrew Kroglund. – Men for klimaengasjerte mennesker er den trist lesing. Det åpnes for fortsatt leting etter olje og gass, også inn i nye områder, med tro på at ny teknologi løser problemene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Positivt i statsbudsjettet

På en dag som denne, da BKA for første gang er tildelt betydelig statlig støtte, må det være lov å være litt selvopptatt – og begeistra, sier gen.sekr. Andrew Kroglund. Men det er ikke alt. Han har sett  nærmere på forslaget til statsbudsjett, og finner flere framtidsretta tiltak, – både for utslippskutt hjemme og økt klimabistand ute.

Spre klimavett,
del denne saken!

BKA får to mill. kroner!

En gledens dag for oss, – og for kampen vår for barns rett til en bærekraftig framtid! Det sier styreleder Steinar Winther Christensen, som i dag spanderte på seg en ekstra kopp morrakaffe – etter at han fikk se forslaget til statsbudsjett, der BKA blir tildelt 1,981 millioner i driftsstøtte for 2022. Det er første gang i organisasjonens historie!

Spre klimavett,
del denne saken!