Verdens viktigste påvirker

– Man skal ikke undervurdere sinte barn, sa Greta Thunberg da hun kom til Madrid, og ble mottatt slik hun fortjener – som den enkeltperson i verden som framfor noen har skapt ny bevegelse og tent nytt håp. En halv million fulgte henne i tidenes største klimamarsj. De unges globale opprør, med krav om at verdens ledere får ut fingeren, har på rekordtid forandret alt, skriver Svein Tveitdal,

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hvorfor erklære klimakrise?

I likhet med flere andre kommuner har Horten erklært klimakrise. Det synes en innsender i avisa Gjengangeren er feil fokus, for en by med mange mer nærliggende utfordringer. Men her gjelder det å være før var, svarer leder for Besteforeldrene i Vestfold. Det er som å ta vare på tennene. «Gjør man ikke det, kan det bli veldig dyrt – og veldig vondt. De store skadene kommer først senere.»

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Den norske broen svikter

Presset mot og forventningene til klimaforhandlerne i Madrid er stort. De må forholde seg til nye utslippstall som forteller at ting ikke fungerer som de skal, og at klimaavtalene ikke følges opp. En ny forskningsrapport peker ut naturgass som et økende problem. Svein Tveitdal mener det må være et tankekors for alle i Norge som har argumentert for gass som en bro til lavutslippssamfunnet.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Verdens barn må beskyttes

228 foreldregrupper i 28 land har stilt seg bak en inntrengende appell til delegatene ved klimaforhandlingene i Madrid. De blir bedt om å tenke over sitt ansvar for egne og alle andre barn i verden, og med styrke støtte deres rett til en trygg framtid. Besteforeldrenes klimaaksjon er en av gruppene som har undertegnet appellen, som viser til at vi nå er på en kurs mot 3-4 grader katastrofal oppvarming.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Grunn til å brøle!

Språkrådet har kåret årets nyord: «Klimabrøl». På andre plass kom: «Bunadsgerilja». På tredje: «Kjøttskam». – Kåringen er oppløftende for alle som trodde samfunnsdebatten var døende, skriver kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand. «Folk har en fin bullshitdetektor. De tre nyordene er uttrykk for levende protest mot dem som sitter med makt. Ungdommen har grunn til å brøle.»

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Reisende i klima

Svein Tveitdal er en ambulerende klimakampanje på to bein. Den tidl. FN-direktøren, nå styreleder i Regnskogsfondet, er denne uka i Vestfold og holder foredrag for skoleungdom. Samtidig kommenterer han daglig klimatoppmøtet i Madrid, dit han reiser neste uke for Besteforeldrenes klimaaksjon. Innimellom har han også rukket å la seg intervjue av NRK Sørlandet – og av tyrkiske TRT World.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En talende forskjell

Statsminister Erna Solberg sier hun vil vente med å bruke «de største ordene» for å beskrive klimasituasjonen. I gårsdagens tale i Madrid var hun opptatt av å understreke Norges klimaforpliktelser, men tidde om Norges oljepolitiske posisjon. Svein Tveitdal synes kontrasten var stor til FNs generalsekretær og hans utvetydige beskjed om at mye av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Særinteressenes verden

Makt og avhengighet er to sider av samme sak. Politikere verden over understøtter de mektige oljeselskapenes interesser, – som i Norge, der skattesubsidier og ordninger for leterefusjon stimulerer leting etter ny olje og gass, selv om det bidrar til alvorlig klimaskade. Et globalt forbud mot slik statlig støtte vil være et langt steg i retning av å nå klimamålene, skriver Svein Tveitdal i sin Madrid-blogg.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Sammen for fremtiden

I dag har tusener av ungdom over hele Europa demonstrert i forkant av FNs 25. klimatoppmøte. Ved markeringen i Oslo var Besteforeldrene bedt om å være med, og nestleder Bente Bakke ga i sin appell uttrykk for helhjertet støtte til de unge og deres rettferdige harme over tiår med handlingslammelse. «Jeg er bestemor til fire, og jeg er sint. Jeg er sint på vegne av barnebarna mine og alle verdens barn!» 

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

For lite, for seint

24 klimatoppmøter siden 1995 har ikke resultert i utslippsreduksjoner som monner. Når Svein Tveitdal drar til Madrid der COP25 begynner på mandag, på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, er det uten store forventninger. De ambisiøse målene fra Paris 2015 virker i dag nærmest uoppnåelige. Gapet mellom det som må gjøres og det som faktisk blir gjort, er i ferd med å bli større og ikke mindre.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!