Ingen bærekraftig politikk

Når gruveplanene i Repparfjorden blir framstilt som et klimaprosjekt, er vi nesten nødt til å protestere, sier styreleder Steinar Winther Christensen i Besteforeldrenes klimaaksjon. Selvfølgelig er det rett at verden trenger kobber og andre mineraler, men vi skal ikke løse klimaproblemene ved å lage nye økologiske problemer. Norske politikere må begynne å stille større krav til seg selv! 

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Forsmak på helvete?

«Gruveslam er Norges skam!» Statsrådbilene på vei til Slottet fredag ble møtt av taktfaste rop fra ca 100 demonstranter fra Natur og Ungdom samt en håndfull besteforeldre. Vedtaket i Næringsdepartementet om å tillate gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark og dumping av 30 millioner tonn giftig avfall har satt sinnene i kok. Ungdommen lovet «et helvete» hvis man gjennomfører planene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Greina vi sit på

Over hundre trondheimarar hadde funne vegen til Litteraturhuset i går, der Besteforeldreaksjonen arrangerte foredragskveld om klima, samfunn og etikk. «Sagar vi over den greina vi sit på?» spurte Bjørn Kåre Myskja, professor i etikk og politisk filosofi ved NTNU. Han har særleg arbeidd med spørsmål knytt til utvikling og bruk av ny teknologi og på forholdet mellom ekspertar og lekfolk.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

1,5 grader og Norge

Etter at FNs klimapanel la fram sin alarmerende «1,5 grader-rapport», sendte Besteforeldrenes klimaaksjon brev til norske partiledere. Vi har nå fått svar fra klimaministeren, på vegne av statsministeren. Han understreker at regjeringen tar klimaproblemet på største alvor. «Utfordringen kan bare løses gjennom globalt samarbeid, men Norge må også kutte egne utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig.»

Les mer…

6kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

I rute med årets landsmøte

Landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon er i år lagt til Oslo, helga 21-22 september. Kristin Aspelund leder planleggingsgruppa og forteller at mye er på plass alt. Det blir både hyggelig og interessant, lover hun. Gode foredrag og diskusjoner – og tid og rom for å drøse litt innimellom. Hovedtema for møtet har nærmest gitt seg selv: Hvordan føre klimakamp i oljelandet Norge, fram mot 2030?

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimamål uten klimapolitikk

Flere tiår med ambisiøse klimamål har ikke gitt resultater. Fortsatt fullt kjør i oljeleting og bygging av utslippsbomber som motorveier og nye rullebaner fører oss i feil retning og hindrer måloppnåelse, skriver Gunnar Kvåle i en kronikk i Bergens Tidende. «For å skape endring må vi snakke sant om klimasituasjonen og gjøre hva som må til for å nå vedtatte klimamål uten videre forsinkelse.»

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Enklare enn du trur

Den siste klimarapporten frå FN viser at mykje kan gå gale om vi ikkje klarar å halde den globale oppvarminga under 1,5 grader. Det kan bety katastrofe for vår sivilisasjon, seier Bodvar Sonstad til Avisa Valdres. Som frontfigur for Besteforeldreaksjonen oppfordrar den pensjonerte legen sine sambygdingar til å tenkje seg om og ta klimaval i kvardagen. Ikkje så vanskeleg som mange trur!

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ingen forbudsklubb, men …

Besteforeldreaksjonens Fri-Februar-kampanje oppfordrer til å ta litt fri fra vanlige forbruksvaner. – Vi ønsker å bidra med det lille vi kan. Men vi er ingen forbudsklubb, forsikrer Gro Nylander når Bærum Budstikka er på besøk og får møte noen av aktivistvennene hennes. Koblinger mellom holdninger og handlinger er nøkkelen når vi skal skape endringer, sier en av dem, Borger Lenth, til avisen.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Mot avmaktsfølelsen

Vi besteforeldre er optimister, sier lokallagsleder Linda Parr i en stor og flott reportasje om Besteforeldrenes klimaaksjon i Pensjonisten, bladet til Pensjonistforbundet. Optimismen er knyttet til erfaring av og vissheten om at samfunnet lar seg endre. – Blir vi mange nok bak kravet om det vi vet er en nødvendig kursendring, blir det også enklere for politikerne å ta de modige beslutningene.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Mogleg å redusere flyreisinga

Universitetsbladet På Høyden har i ein serie artiklar sett søkelys på reisevanar og manglande klimatiltak i universitets- og høgskulesektoren, og særleg Universitetet i Bergen. Der er festtalane og planstrategiane fulle av formuleringar om berekraft, medan rektor og tilsette flyg meir enn nokon gong. Men på høgskulen i Sogndal har dei ein forskar som tek tog i staden for fly til konferansar i Japan.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!