Vil bli ny leder

Steinar Winther Christensen blir av valgkomitéen foreslått som ny leder av Besteforeldrenes klimaaksjon. En som er glad for å høre det er avtroppende leder Steinar Høiback, som er på et lengre opphold i California: – Han er en ressursperson. Som jurist har han lagt ned et stort arbeid for oss i forbindelse med klimarettssaken, og jeg har lært ham å kjenne som en som står på for det han tror på.

Les mer…

6kommentarer

De skal rydde opp etter oss!

Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig: Hva skal vi svare våre barn? (Dreyer 2018).
Når vi besteforeldre går bort, vil våre barn og barnebarn måtte rydde opp etter oss; de må finne ut av hva de skal gjøre med alle våre eiendeler. I verdensmålestokk er det ennå tid for oss å være med dem og rydde opp etter vår generasjons vanvittige forbruksfest – som vil gjøre jordkloden ubeboelig om noen få tiår, hvis den fortsetter.

Les mer…

1kommentar

– Advarer mot splittende ideer

For å få fart på omstillingen bør BKA støtte forslag om en «karbonavgift til fordeling»(KAF), mener noen. Fungerende leder Finn Bjørnar Lund er skeptisk. Det blir et spørsmål om hva vi skal bruke tid og krefter på, sier han. – Det er lov å ha ideer, også urealistiske, om hva som er mulig og ønskelig. Men vi må vokte oss for å kreve at hele organisasjonen skal stille seg bak én bestemt løsning på klimaproblemet.

Les mer…

2kommentarer

En effektiv grønn avgift?

Det pågår en diskusjon om «KAF» i klimabevegelsen. Bak den litt ukjente forkortelsen skjuler seg et virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet, mener tilhengerne. Ny og nyttig info finner man i heftet Karbonavgift til fordeling – mulig i Norge? som nettopp er utgitt av Naturvernforbundet Hordaland. Det er på 70 sider og inneholder en rekke artikler, de fleste naturlig nok positive til KAF.

Les mer…

1kommentar

Nytt liv i jernbanekampanjen

I forbindelse med Nasjonal Transportplan tok Besteforeldreaksjonen våren 2017 initiativ til en jernbanekampanje med tilslutning fra en rekke organisasjoner. Det var et viktig skritt i riktig retning, men vi trenger noe mer forpliktende og langsiktig, mener Otto Martens. Målet må være å samle motstanden som finnes og etablere en bærekraftig kampanje for en bærekraftig norsk transportpolitikk.

Les mer…

1kommentar

Kringsatt av ungdom…

… men slett ikke av fiender! BKAs markering utenfor Stortinget fredag 7. september smeltet sammen med Natur og Ungdoms skolestreik for miljøet. Omlag tusen norske skoleungdommer streiket for å demonstrere mot regjeringens klimapolitikk. De ville følge eksempelet til den svenske 15-årige Grete Thunberg som har streiket i snart en måned utenfor Riksdagen for å få klimaspørsmål inn i valgkampen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Allianse mot økt flytrafikk

I morgen lørdag blir det demonstrasjon foran Stortinget i protest mot en tredje rullebane på Gardermoen, og de store negative konsekvensene dette vil ha. Avinors forretningsidé om enda mer flytrafikk må ikke vinne fram, på bekostning av klima, matvaresikkerhet, støybelastning og gode lokalsamfunn, skriver en allianse av 11 organisasjoner i en felles kronikk som i dag blir offentliggjort i Dagsavisen.

Les mer…

2kommentarer

I strid med all humanitet

Til Besteforeldreaksjonens årsmøte i september er det satt fram forslag om at vi skal gå inn som partnerorganisasjon i Int. Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN, sammen med andre miljøorganisasjoner. – Å støtte kampanjen for et atomvåpenforbud må være en naturlig del av arbeidet vårt for å bevare en levelig verden for kommende generasjoner, sier forslagsstilleren Birthe Nilsen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

– Nå må vi våkne

Beskjeden fra klimaforskerne er klar, – de gamle værrekordene tilhører en verden som ikke lenger eksisterer, skriver Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip fra Besteforeldreaksjonen i Dagsavisen i dag. Det haster veldig med effektive tiltak for å bremse videre global oppvarming. En internasjonal forskergruppe anbefaler revolusjonslignende tiltak for å kunne unngå at situasjonen kommer helt ut av kontroll.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Kort og godt i Budstikka

«På tråden» heter en spalte på baksida av Romsdals Budstikke, der leserne sender inn kjappe små kommentarer til det som skjer, i Molde og verden, på SMS. Gjennom åra har ikke reint få slike kommet « … fra ei mormor i Besteforeldrenes klimaaksjon». Oddbjørg Langset skriver om alt fra økologisk hage til alternativ russefeiring og skadelige motorveier. Det går faktisk an å si viktige ting i noen få ord, sier hun.

Les mer…

!Skriv en kommentar