Landsmøtet er i gang

Første dag av landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon er unnagjort. 80 ‘concerned grandparents’ fra Tromsø i nord til Kr.sand i sør er samlet i Bergen. Det viktigste som skjedde i dag var at Steinar W. Christensen ble valgt som ny leder av organisasjonen. I morgen blir det workshop og idédugnad: – Hvordan når vi bedre fram med det vi har på hjertet, hos folk flest, i media og blant politikere?

Les mer…

1kommentar

Kritiserer media

Fungerende leder i Besteforeldreaksjonen, Finn Bjørnar Lund, er oppgitt over media og særlig NRK. Etter en sommer som har vært en vekker for mange andre, ser det fortsatt ikke ut til at de forstår hva som står på spill. I en kronikk i dagens utgave av Dagsavisen etterlyser han en mer kritisk holdning til Statoil/Equinor/oljebransjen og dens velsmurte og tilslørende propagandamaskin.

Les mer…

2kommentarer

Støtter Besteforeldreaksjonen

Kåre Willoch, Lise Fjeldstad og Thorbjørn Berntsen er blant kjentfolkene som fronter saken i Besteforeldrenes nye vervebrosjyre. «Det er gæli nok nå. Utslipp akkumuleres i hundrevis av år. Vi får ikke utslippene nok ned med fortsatt langsiktig produksjon av olje og gass. Vi greier å omstille oss, det har vi klart før!» fastslår den tidligere miljøvernministeren, som er både bestefar og oldefar.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Vil bli ny leder

Steinar Winther Christensen blir av valgkomitéen foreslått som ny leder av Besteforeldrenes klimaaksjon. En som er glad for å høre det er avtroppende leder Steinar Høiback, som er på et lengre opphold i California: – Han er en ressursperson. Som jurist har han lagt ned et stort arbeid for oss i forbindelse med klimarettssaken, og jeg har lært ham å kjenne som en som står på for det han tror på.

Les mer…

6kommentarer

De skal rydde opp etter oss!

Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig: Hva skal vi svare våre barn? (Dreyer 2018).
Når vi besteforeldre går bort, vil våre barn og barnebarn måtte rydde opp etter oss; de må finne ut av hva de skal gjøre med alle våre eiendeler. I verdensmålestokk er det ennå tid for oss å være med dem og rydde opp etter vår generasjons vanvittige forbruksfest – som vil gjøre jordkloden ubeboelig om noen få tiår, hvis den fortsetter.

Les mer…

1kommentar

– Advarer mot splittende ideer

For å få fart på omstillingen bør BKA støtte forslag om en «karbonavgift til fordeling»(KAF), mener noen. Fungerende leder Finn Bjørnar Lund er skeptisk. Det blir et spørsmål om hva vi skal bruke tid og krefter på, sier han. – Det er lov å ha ideer, også urealistiske, om hva som er mulig og ønskelig. Men vi må vokte oss for å kreve at hele organisasjonen skal stille seg bak én bestemt løsning på klimaproblemet.

Les mer…

4kommentarer

En effektiv grønn avgift?

Det pågår en diskusjon om «KAF» i klimabevegelsen. Bak den litt ukjente forkortelsen skjuler seg et virkemiddel som kan sette fart i overgangen til lavutslippssamfunnet, mener tilhengerne. Ny og nyttig info finner man i heftet Karbonavgift til fordeling – mulig i Norge? som nettopp er utgitt av Naturvernforbundet Hordaland. Det er på 70 sider og inneholder en rekke artikler, de fleste naturlig nok positive til KAF.

Les mer…

1kommentar

Nytt liv i jernbanekampanjen

I forbindelse med Nasjonal Transportplan tok Besteforeldreaksjonen våren 2017 initiativ til en jernbanekampanje med tilslutning fra en rekke organisasjoner. Det var et viktig skritt i riktig retning, men vi trenger noe mer forpliktende og langsiktig, mener Otto Martens. Målet må være å samle motstanden som finnes og etablere en bærekraftig kampanje for en bærekraftig norsk transportpolitikk.

Les mer…

1kommentar

Kringsatt av ungdom…

… men slett ikke av fiender! BKAs markering utenfor Stortinget fredag 7. september smeltet sammen med Natur og Ungdoms skolestreik for miljøet. Omlag tusen norske skoleungdommer streiket for å demonstrere mot regjeringens klimapolitikk. De ville følge eksempelet til den svenske 15-årige Grete Thunberg som har streiket i snart en måned utenfor Riksdagen for å få klimaspørsmål inn i valgkampen.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Allianse mot økt flytrafikk

I morgen lørdag blir det demonstrasjon foran Stortinget i protest mot en tredje rullebane på Gardermoen, og de store negative konsekvensene dette vil ha. Avinors forretningsidé om enda mer flytrafikk må ikke vinne fram, på bekostning av klima, matvaresikkerhet, støybelastning og gode lokalsamfunn, skriver en allianse av 11 organisasjoner i en felles kronikk som i dag blir offentliggjort i Dagsavisen.

Les mer…

2kommentarer