Flere og raskere fjerntog

Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lave utslipp, kommer vi ikke utenom flere og raskere fjerntog. Det kan dempe både flytrafikk og den tyngste veitrafikken, sier Svein Skartsæterhagen. Han har jobba i NSB og Jernbaneverket og har fortsatt en deltidsstilling i Jernbanedirektoratet, før han snart blir heltidspensjonist. Han mener Norge nå trenger en landsdekkende jernbaneplan.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Global appell mot atomvåpen

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, er i gang med en kampanje for å få byer og kommuner til å støtte kravet om at Norge skal undertegne FN-vedtaket om forbud mot atomvåpen. Det er en kampanje som Besteforeldreaksjonen og lokallagene våre godt kan delta i, mener Birthe Nielsen, som på årsmøtet 2018 fikk med seg flertallet på å gå inn som ICAN-partner.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Nu tågar vi för klimatet!

Nå samler også svenske eldre seg til kamp mot global oppvarming. «Fria Pensionärer» kaller de seg, og i spissen står Gudrun Schyman, feminist og tidligere politiker. Fra alle kanter av landet tar de toget til Stockholm 6 april, der de samles til stor markering i Kungsträdgården, med deltaking fra en rekke kjentfolk i svensk kultur- og samfunnsliv. Fra Norge kommer lederen i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Ingen bærekraftig politikk

Når gruveplanene i Repparfjorden blir framstilt som et klimaprosjekt, er vi nesten nødt til å protestere, sier styreleder Steinar Winther Christensen i Besteforeldrenes klimaaksjon. Selvfølgelig er det rett at verden trenger kobber og andre mineraler, men vi skal ikke løse klimaproblemene ved å lage nye økologiske problemer. Norske politikere må begynne å stille større krav til seg selv! 

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Forsmak på helvete?

«Gruveslam er Norges skam!» Statsrådbilene på vei til Slottet fredag ble møtt av taktfaste rop fra ca 100 demonstranter fra Natur og Ungdom samt en håndfull besteforeldre. Vedtaket i Næringsdepartementet om å tillate gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark og dumping av 30 millioner tonn giftig avfall har satt sinnene i kok. Ungdommen lovet «et helvete» hvis man gjennomfører planene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Greina vi sit på

Over hundre trondheimarar hadde funne vegen til Litteraturhuset i går, der Besteforeldreaksjonen arrangerte foredragskveld om klima, samfunn og etikk. «Sagar vi over den greina vi sit på?» spurte Bjørn Kåre Myskja, professor i etikk og politisk filosofi ved NTNU. Han har særleg arbeidd med spørsmål knytt til utvikling og bruk av ny teknologi og på forholdet mellom ekspertar og lekfolk.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

1,5 grader og Norge

Etter at FNs klimapanel la fram sin alarmerende «1,5 grader-rapport», sendte Besteforeldrenes klimaaksjon brev til norske partiledere. Vi har nå fått svar fra klimaministeren, på vegne av statsministeren. Han understreker at regjeringen tar klimaproblemet på største alvor. «Utfordringen kan bare løses gjennom globalt samarbeid, men Norge må også kutte egne utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig.»

Les mer…

6kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

I rute med årets landsmøte

Landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon er i år lagt til Oslo, helga 21-22 september. Kristin Aspelund leder planleggingsgruppa og forteller at mye er på plass alt. Det blir både hyggelig og interessant, lover hun. Gode foredrag og diskusjoner – og tid og rom for å drøse litt innimellom. Hovedtema for møtet har nærmest gitt seg selv: Hvordan føre klimakamp i oljelandet Norge, fram mot 2030?

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimamål uten klimapolitikk

Flere tiår med ambisiøse klimamål har ikke gitt resultater. Fortsatt fullt kjør i oljeleting og bygging av utslippsbomber som motorveier og nye rullebaner fører oss i feil retning og hindrer måloppnåelse, skriver Gunnar Kvåle i en kronikk i Bergens Tidende. «For å skape endring må vi snakke sant om klimasituasjonen og gjøre hva som må til for å nå vedtatte klimamål uten videre forsinkelse.»

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Enklare enn du trur

Den siste klimarapporten frå FN viser at mykje kan gå gale om vi ikkje klarar å halde den globale oppvarminga under 1,5 grader. Det kan bety katastrofe for vår sivilisasjon, seier Bodvar Sonstad til Avisa Valdres. Som frontfigur for Besteforeldreaksjonen oppfordrar den pensjonerte legen sine sambygdingar til å tenkje seg om og ta klimaval i kvardagen. Ikkje så vanskeleg som mange trur!

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!