Kunnskapsfornekting

mest delt seip
Professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, har i mange år arbeidet med klimaforskning og formidling. Fra 2006 til 2015 satt han i styret for Besteforeldreaksjonen.

Mye lest blant artiklene våre er samtalen med Hans Martin Seip om hans populære argumentsamling om klimaskepsis og fornekting. Som forsker har Seip gjennom mange år valgt å ta debatten med fornektere. Erfaringen er nedslående, sa han. – Mange av dem synes uimottakelige for faglige argumenter. Likevel tenker jeg det kan være nyttig å se hva vitenskapen faktisk sier – for andre.

Tar plass i det offentlige rom
Etter å ha fulgt debatten lenge, vil jeg si at noe av det mest påfallende er hvordan de samme tingene blir gjentatt i det uendelige, uten belegg, sier Seip. –  Det blir et slags ‘klippe, klippe’, som den berømte kjerringa i eventyret. Det gjelder blant annet påstanden om at det ikke har vært noen global temperaturøkning siden 1998. Det er dokumentert feil og blir bare mer og mer feil jo mer kunnskap vi får. En annen påstand er at klimamodellene ikke er korrekte – som om noen skulle ha påstått at de er perfekte, eller at de skulle være klimaforskningens eneste hjelpemiddel.

– Men hva tror du driver disse folka? Hvor henter de det veldige engasjementet sitt fra?
– Det er sannelig ikke godt å si. Det er selvfølgelig fristende å psykologisere – det er jo behagelig å bagatellisere klimakrisen – da kan man fortsette som før uten dårlig samvittighet. Men jeg tror vi kan slå fast at miljøproblemer har en tendens til å skape en polarisert debatt. Jeg var selv engasjert i forskning på sur nedbør, og vi hadde noe av det samme den gang.
– Fra utlandet vet vi at noen av de ledende skeptikerne blir finansiert av oljeindustrien. Jeg har ikke noe grunnlag for å anta at det gjelder i Norge. Noen har vel bare et ønske om å markere seg, tenker jeg. Det triste er at de tar plass i det offentlige rom, og dermed oppmerksomheten bort fra det vi bør diskutere – hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere utslippene raskt nok.
– Spesielt i USA er situasjonen alvorlig. Det føderale miljødirektoratet Environmental Protection Agency (EPA) er i dag ledet av klimafornektere. Samtlige republikanerne som forsøkte å bli partiets presidentkandidat i 2016, var mer eller mindre fornektere. Senator Ted Cruz hevdet at de han omtalte som «klimaalarmister», kunne sammenliknes med folk som trodde jorda var flat. Selv var han som «Galileo Galilei»!

Hans Martin Seip minner om at klare advarsler om klimakrisen nå kommer fra mange hold, blant annet i «The Global Risk Report, 2020» fra World Economic Forum. For første gang kommer miljøproblemer som svikt i bekjempelse av klimaendringer og ekstremvær øverst på lista. Det ledende tidsskriftet Nature skrev i en leder i 2018: «Å redusere karbonutslippene betyr å ta smertefulle avgjørelse: stoppe nye investeringer i leting etter og produksjon av fossilt brensel, og så stenge eksisterende anlegg.»

Gjengangerne
Dette er de åtte hovedpåstander Hans Martin Seip erfarer går igjen blant klimafornektere:

Påstand 1: Klimaet har alltid forandret seg
Påstand 2: Det dreier seg om naturlige variasjoner, drevet av sola
Påstand 3: Temperaturstigning skyldes ikke mer CO2 i atmosfæren
Påstand 4: Det er ingen konsensus blant forskerne
Påstand 5: Klimamodellene er upålitelige
Påstand 6: Temperaturmålingene er upålitelige
Påstand 7: Det er blitt mer havis i Antarktis
Påstand 8: Det har ikke vært noen temperaturøkning siden 1998

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Terje Oseberg Askeland | 02.08.2020

    Det er tungt å argumentere mot fornektelse. Man bør ikke ha som mål å overbevise fornekteren. Målet bør være å påvirke publikum. Jeg deltar derfor aldri i diskusjoner om klima, der det bare er klimafornektere i panelet og ingen tilskuere.

  2. Bjørnhild Josefsen Nykrem | 19.08.2020

    Klima og grønn omstilling mm. har blitt eit negativt ord pga vindindustriens rasering av norsk urørt natur, den totale overkøyringa av lokal demokratiet, sjølvråderetten og ei arronganse frå våre styresmakter som saknar sidestykke. Ein kan ikkje skille miljø og natur frå kvarandre så kvar har det blitt av naturvernet ?! Det er det som kan redde kloden og klimaet ! Og det er ikkje snakk om klimafornekting det er vel meir snakk om naturvernfornekting ?!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*