– Ser klimaendringene rundt seg

fiskebeck portrett

Besteforeldrenes klimaaksjon trengs! fastslår Per-Einar Fiskebeck, som har tatt på seg å være organisasjonens lokalkontakt i Finnmark. Det er den del av landet som sterkest merker de globale klimaendringene. – Jeg tenker at generasjonsperspektivet er særdeles viktig for å bevisstgjøre folk både lokalt og nasjonalt til en politikk som er bærekraftig i et lengre framtidsperspektiv,

Per-Einar Fiskebeck er bestefar fra Vadsø, 66 år, sivilingeniør, og et kjent navn blant natur- og miljøengasjerte folk i Finnmark. I snart 40 år har han arbeidet hos Fylkesmannen med mange ulike arbeidsoppgaver innen miljøområdet, også internasjonalt. For tida er han norsk prosjektleder i Andrejevabukta på Kolahalvøya. Her er det lagret brukt atombrensel fra omlag 100 atomubåter. Fiskebecks oppgave er utbygging av nødvendig infrastruktur før det brukte brenselet kan uttransporteres og behandles på et anlegg i Sør-Ural.

– Når det gjelder klimaendringene, blir situasjonen mer dramatisk jo lengre nord man kommer, og her i Finnmark merker vi det godt. Varmere klima har blant annet gitt bedre levekår for lauvmakken. Tusenvis av kvadratkilometer med bjørkeskog er ødelagt. Landskapet er helt forandret, og ikke minst har det rammet elg, rein, smågnagere, spurvefugler og rype, som henter maten sin i skogen. Mange steder i Finnmark går gjenveksten veldig treigt, ja mange tiår. Mye tyder også på at om skogen blir veldig hardt skadd, så er den naturlige regenereringen lite effektiv. Så i enkelte områder er det ikke sikkert man får skogen tilbake, sier den erfarne miljøforvalteren.

Fiskebeck liker godt formuleringa som Besteforeldreaksjonen har øverst på nettsida: « – å inspirere, overbevise og presse myndighetene til en politikk som reduserer utslippene til et nivå som er forenlig med et varig trygt liv på jordkloden». – Det er slik jeg selv tenker, og har lyst til å gjøre en ekstra innsats for som medlem.

2015: Per Einar Fiskebeck mottar pris som Årets Tekna-medlem i Finnmark, bl.a. for sitt mangeårige arbeid med miljøvernsamarbeid med Russland

.

">
Spre kunnskap –
del denne saken!

2kommentarer

  1. Velkommen som vår støttespiller! Vi ser frem til at også flere fra Finnmark slår lag med oss. Din kompetanse vil vi trenge i åra fremover.

  2. Harold Leffertstra | 29/10/2018

    Ja, helt enig med Steinar; flott at Per Einar med sin kompetanse og engasjement er med.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*