Miljøbevisste eldre

fra vi over 60 2
VI OVER 60 med fem siders reportasje om miljøengasjement hos den eldre garde. Hva kan vi bidra med i kampen for en tryggere framtid?

Ifølge undersøkelser er eldre mennesker mer miljøbevisst enn yngre. «Miljøklassens vinnere» kalles de i en artikkel i augustutgaven av VI OVER 60, skrevet av journalist Jenny Micko. Blant de hun har snakket med er leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Halfdan Wiik. Han tror at noe av forklaringen er livserfaring. Vi som har levd en stund har sett at det går nedover med viktige miljøkvaliteter, sier han. Det gjør oss urolig for fremtiden, for barn og barnebarn og hva de skal oppleve – men gir også motivasjon for å gjøre det vi kan for å påvirke våre politikere til å ta det ansvaret de er betrodd; å beskytte rettighetene til de unge og ufødte, de forsvarsløse og naturen.

vi over 60 logo

Samfunnsbevisste besteforeldre
Halfdan Wiik minner om at eldre mennesker alltid har hatt et særlig ansvar for å binde fortid og fremtid sammen. Besteforeldrenes klimaaksjon jobber for større kollektiv fornuft i møtet med global oppvarming og det voksende klimaproblemet..

– Det er et nærmest eksistensielt spørsmål som ingen opplyste mennesker kan lukke øynene for. Egentlig burde vi vært godt i gang med å løse problemet. I stedet har vi skjøvet det foran oss og laget liksomløsninger som kvotekjøp. Norske klimautslipp ligger i dag ti ganger over det vi kan tillate oss i en bærekraftig verden. I 2014 gikk de ned med latterlige 0,3 prosent. Som samfunnsbevisste besteforeldre kan vi ikke finne oss i dette lenger.

– En av våre tillitsvalgte sa en gang at «de eldre må redde verden, de unge har ikke tid». Det er treffende og morsomt sagt. Dagens eldre er ressurssterke, har god helse, bra økonomi, god utdannelse og en mengde nyttig erfaring. Dessuten tror jeg vi eldre har en egen frimodighet som er god å ha i en slik sammenheng.

En av de andre som intervjues er rådgiver Håkon Lindahl i Framtiden i våre hender, som arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at forbrukere skal kunne gjøre grønne og etiske valg i hverdagen. Han heller til at skillet mer går på kjønn enn på alder. – Mitt inntrykk er at kvinner er mer opptatt av grønne verdier og tips enn menn. Men det finnes mange eldre som er svært opptatt av miljøproblemene; mange av dem som ble medlem i FIVH da vi startet i 1974, er fremdeles med oss.

Se hele reportasjen i VI OVER 60

fra vi over 60

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Elisabeth Finne | 30.08.2015

    Halfdan Wiik viser til de eldres erfaringer, det er jeg enig i. En viktig læring og erfaring fra min egen skoletid på 50- og 60-tallet var at vi skulle ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Det var utenkelig å kaste fra seg rask på gaten eller i skogen. Ved en av innfartsveiene til Bymarka var det et stort skilt der det stod «Her er du alltid velkommen når ingen kan se at du har vært her.» Det merket vi oss, og bar det med oss som et mantra. Jeg tenker fortsatt på dette, og det ligger til grunn for mitt forhold til avfall, enten det gjelder kildesortering eller flaskepanting. Av en eller annen grunn er lærdommen og praksisen ikke overført til senere generasjoner i samme grad, dét undrer meg!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*