Klimavalg 2021?

hilsen steinar 6

Kjære medlem! Vi lever i dramatiske tider. Naturkatastrofene som har rammet Nord-Amerika og Tyskland er lenge blitt varslet. Med global oppvarming vil «hundreårsflommer» og ekstremvær inntreffe mye oftere enn før. De er et vitenskapelig faktum. Om seks uker går vi til valg her på berget. Lar vi oss påvirke av det som skjer? Betyr det noe?

Så langt virker det ikke slik, når sant skal sies. Selv om flere aviser skriver at dette må bli et klimavalg – hva de nå måtte mene med det? En fersk meningsmåling viser at 59 % av velgerne støtter fortsatt oljeleting. Bare 23 % er imot – det er færre enn for to år siden!

Mange velgere synes å leve i en boble der inntektene fra olja overskygger alle betenkeligheter. Allerede kan vi med stor sikkerhet si at de dominerende partiene etter 13. september vil bli Ap, H og Sp. Alle tre kommer dårlig ut både i Besteforeldrenes partiprogramanalyse og Naturvernforbundets velgerguide. Bare FrP gjør det dårligere (noe de sikkert ikke er skuffet over).

Sett fra et miljø- og klimaperspektiv har vi et skille i norsk politikk som ikke går langs den tradisjonelle venstre-høyre-aksen og heller ikke sentrum-periferi-aksen. Det er de små mot de store, der utålmodige grønne velgere går til SV, Rødt, MDG og Venstre, delvis også KrF.

Betyr det at vi ikke tror på de store partiene, når de sier de vil kutte utslippene i pakt med Paris-avtalen og med minst 50 % innen 2030?

Selvfølgelig er det ingen som prøver å lure oss, eller lyver. Men Stortinget har altså i over 30 år, første gang i 1989, satt seg ambisiøse mål for utslippskutt. Ingen av dem er noen gang oppnådd. Målet for 2020 var 30 % sammenliknet med 1990. Ved hjelp av koronaepidemien klarte vi om lag 3 %.

Selv har jeg ikke møtt et menneske som faktisk tror at norske utslipp vil være redusert med over 50 % om 9 år. Da må det kuttes 7–8 % hvert år, i snitt. Vi er ikke i nærheten av noe som ligner på dette.

Hadde klimaregnskapet tatt hensyn til reelle utslipp ved bruk av importert biodrivstoff, og fra nordmenns ekstreme flyreising, ville vi vært enda lenger unna.

I tillegg vil altså de store partiene ha oss til å tro at vi kan fortsette å gi full gass for oljeutvinning, uavhengig av signalene fra FNs klimapanel, EU og IEA. Uavhengig av signalene fra naturen!

Det er oljenæringa som skal ta oss inn i det grønne skiftet, hevdes det, med overbevisning. Vi må gå ut fra at de tror på det selv. Men for oss er det vanskelig å ta på alvor. Ett sted må grensa gå for behagelige illusjoner!

Politikk er makt. Denne gangen er vi nødt til å håpe på at SV, Rødt, MDG, Venstre og KrF blir så godt representert på det nye Stortinget at de får innflytelse og kan stikke noen kjepper i hjula for oljelobbyen – slik de meget fortjenstfullt gjorde i LoVeSe-saken.

Som velgere må vi ikke la oss forvirre. Når flertallspolitikerne begynner å messe om sine langsiktige mål, må vi få vite hva de vil gjøre i dag, og i morgen. Begynner de å snakke om kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, er det bare å lukke ørene.

For våre barnebarn, for naturen, for dem som ennå ikke er født, er det raske, effektive utslippskutt som gjelder, uansett sektor, hvor de enn kommer. Enten det er på sokkelen, på veiene eller i flytrafikken, fra matproduksjonen eller ved at vi tar bedre var på uforstyrret natur, vårt største karbonlager.

Kjære medlem! Kjære borger! Kjære besteforeldre og andre foresatte! Husk at det er klimaet som skal reddes, ikke det norske klimaregnskapet! Tenk globalt! Snakk med venner, familie og naboer. Be dem tenke seg om. Be dem komme seg ut av bobla og inn i stemmelokalene. Og be dem huske det Harald Sverdrup skrev i diktet «Stemmeseddel», sitert på BKAs store valgannonse:

– «Stem på dem som lever her om hundre år!»

Godt valg!
Hilsen Steinar Winther Christensen,
styreleder Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*