Hva skjer

Her finner du en oversikt over kommende møter og arranegementer som Besteforeldrenes Klimaaksjon arrangerer, deltar på eller ønsker å promotere.

Klimafrokost om oljenæringen i klimaendringenes tid

Norsk klimastiftelse inviterer til klimafrokost.

Olje og gass er viktig for norsk økonomi. Samtidig vet vi at bruk av fossil energi er den viktigste trusselen mot klimaet. Kullet må bort, men vi må også bruke mye mindre olje og gass i tiårene fremover hvis klimamålene skal nås. Dersom nullutslippsløsninger vinner frem og klimamålene nås, vil etterspørselen etter både kull, olje og gass påvirkes negativt. På denne klimafrokosten spør vi:

  • Hvordan vil lavere etterspørsel og lavere priser påvirke norsk oljenæring?
  • Hvordan bør norsk oljepolitikk utformes i lys av klimatrusselen?
  • Hvordan responderer oljeselskapene og øvrig næringsliv – takler de omstillingen?

Klimafrokosten er gratis, det serveres en enkel frokost i forkant av arrangementet. Påmelding HER